รีเซต

ที่ปรึกษารมว.กษ. เปิดงานโครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ที่จ.ขอนแก่น

ที่ปรึกษารมว.กษ. เปิดงานโครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ที่จ.ขอนแก่น
TNN ช่อง16
13 มกราคม 2567 ( 19:03 )
36
ที่ปรึกษารมว.กษ. เปิดงานโครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ที่จ.ขอนแก่น

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานโครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2566 ที่จ.ขอนแก่น พร้อมรับข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงสหกรณ์ให้ดีขึ้น


วันนี้ 13 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน โครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2567 และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์”  


โดยมีนายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด นายนิรันด์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ร่วมงาน โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์  100 สหกรณ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กล่าวว่า การจัดสัมนนาครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และบทบาทกับภารกิจในสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นจึงอยากเห็นการจัดสัมมนาครั้งนี้ขยายไปในทุกพื้นที่ และจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ ปัญหา อุปสรรค มาแลกเปลี่ยนกัน เป็นการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันให้เกิดความเข็มแข็ง  ที่สำคัญ จะถือเป็นการนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล แนวทางในการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ที่ยังล้าหลัง เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ใช้มากกว่า 35 ปี แล้ว 


กระทรวงเกษตรฯ ที่นำโดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็พร้อมที่จะเดินหน้าปรับปรุงการทำงานให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานไปได้ 


ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ในประเทศ มีกว่า 6,000 แห่ง ทางกระทรวงเกษตรฯได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ซึ่งมีสหกรณ์ประมาณ 4 แสนแห่ง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้เข้มแข็งมายิ่งขึ้น โดยจะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กันต่อไป 


“แต่ละสหกรณ์ที่มีปัญหาแตกต่างกันออกไป บางสหกรณ์มีขนาดเล็ก บางสหกรณ์มีขนาดใหญ่  ดังนั้น เวทีนี้ก็ถือเป็นการนำเอาประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนกัน แล้วจัด เป็นหมวดหมู่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะนำไปปรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้เกิดเป็นประโยชย์อย่างยิ่ง และหวังจะทำต่อเนื่อง ขยายไปทุกภาค และเชื่อมโยงกัน สร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง” นายบุญสิงห์ กล่าว 


ด้านนายนินนาท กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นไปตามหลักสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อขอบคุณสหกรณ์ฯ ต่างๆ ที่มาใช้บริการกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยฯโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน  ซึ่งในปีที่ผ่านมามีเหตุวิกฤติต่างๆ เกิดขึ้น  ตนเองในฐานะประธานฯ จึงอยากนำความรู้กระจายไปสู่สหกรณ์ฯอื่นๆ จึงเกิดงานนี้ขึ้นมา โดยจะทำให้สหกรณ์ฯก้าวเดินไปอย่างถูกต้อง  และนำความรู้ที่ได้ ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อความยึดโยงในกลุ่มสหกรณ์ ไปใช้กับบริบทแต่ละสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหา เพราะทุกบ้านมีปัญหาไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับสกรณ์พนักงานบริษัทการบินไทยฯ แต่ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ กลับมา ให้เข้าที่เข้าทาง และดีขึ้น จึงจะนำเรื่องนี้มาให้สหกรณ์อื่นๆ ได้เรียนรู้ด้วย 


ด้านนายเอกราช กล่าวย้ำว่า ด้วยสภาพปัญหาปัจจุบันของสหกรณ์ที่ได้สัมผัสมา ต้องบอกว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2542 ใช้มานาน แล้ว ล้าสมัยและไม่ทันกับสถานการณ์ดังนั้นในฐานะที่ตนเองอยู่ในคนที่ขับเคลื่อนด้านนิติบัญญัติ การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์คิดว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในสมัยนี้อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมามีการแก้หลายครั้ง แต่ส่วนมากที่แก้ไขไม่ใช่กระบวนการของสหกรณ์เสนอขึ้นมาแต่เป็นกระบวนการที่นอกเหนือจากสหกรณ์ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ครั้งที่ผ่านมา เป็นการดึงสหกรณ์ออกนอกระบบทำให้ ระบบสหกรณ์เดินไปด้วยความยากลำบาก 


ดังนั้นในยุคนี้ที่มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์เป็นอย่างมากเมื่อตรงไหนไม่ดีและเห็นปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยก็ให้รีบดำเนินการจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นการที่ปรึกษารัฐมนตรี เดินทางมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จึงถือเป็นการมารับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขและอำนวยความสะดวกให้กับระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2567 และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์” จัดขึ้นโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และภาวะเศรษฐกิจ  ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์   


นอกจากนี้ ยังจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสหกรณ์ทั่วประเทศ  พร้อมรับทราบแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทย และทิศทางอัตราดอกเบี้ยปี 2567 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการ สามารถติดตามบริหารลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล


ปัจจุบันสหกรณ์ ฯ แต่ละแห่งมีความเจริญเติบโตจึงต้องปรับตัวอย่างมากภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ดังนั้น สหกรณ์จึงควรศึกษาและรับทราบข้อมูลทางด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ อีกทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิกจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ


ในงานเสวนามีวิทยากรชื่อดังมาบรรยายประสบการณ์ และหลักกฎหมายให้ ผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้รับความรู้ อาทิ  นายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น  ในฐานะกรรมาธิการการศึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ /ดร.พนม ปีย์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน ฮิวแมน มายด์ เทรนนิ่ง และนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ภาพจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง