รีเซต

สหกรณ์ฯพนักงานการบินไทยจัดกิจกรรม “สหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9”

สหกรณ์ฯพนักงานการบินไทยจัดกิจกรรม “สหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9”
TNN ช่อง16
18 ธันวาคม 2566 ( 15:50 )
29
สหกรณ์ฯพนักงานการบินไทยจัดกิจกรรม “สหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9”

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยจัดกิจกรรม “สหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9” ช่วยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด ปล่อยสัตว์น้ำฟื้นฟูธรรมชาติ 


นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย อาทิ นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย รองประธานกรรมการ คนที่ 2 


นายณธีพัฒน์ วุฒิธนัตเสถียร  รองประธานกรรมการ คนที่ 4 นายจรินทร์ บุญเนตรกรรมการและเลขานุการ นายธวัช มีเอี่ยม นายรัฐกูน ปั้นลายนาค กรรมการ นำสามาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรม โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายนินนาท เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 แล้ว  เพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯในการทำเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุกครั้งที่จัดกิจกรรม ชุมชนต่างได้รับประโยชน์ เช่น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ชุมชน รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการรักษาป่าชายเลน  รวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำ เพราะสมาชิกจะได้ร่วมกิจกรรมลงเรือสัมผัสวิถีชาวประมง และปล่อยสัตว์น้ำ ปู แมงดาทะเล กลับสู่ธรรมชาติ  


“การจัดกิจกรรมทุกครั้งของสหกรณ์ ถือว่าผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมากทุก พนักงานการบินไทย และสมาชิกสมัครเข้ามามีจำนวนมาก แต่บางกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นที่ไม่เคยมาเข้ามาร่วมได้มีโอกาสนั้น แต่ทางสหกรณ์พยายามที่จะขยายโครงการเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจะทำโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆโดยให้สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้สมัครมาและนำไปใช้ในอนาคต”นายนินนาท กล่าว 


นายนินนาท ยังระบุว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ที่ตนเองและกรรมการสหกรณ์ฯจะมอบให้กับสมาชิก จะเป็นในเรื่องของสนองนโยบายของรัฐบาล โดยตนเองกำลังจะทำนโยบายของรัฐบาลที่อยากปลดหนี้ครัวเรือน ลดภาระหนี้สินของคนไทย นำมาใช้ในสหกรณ์ฯของเรา ซึ่งจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้โดยขอให้สมาชิกรอฟังโดยในเดือนมกราคมนี้จะมีโครงการที่เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐรัฐบาลได้ โดยให้สมาชิกที่มีหนี้สิน ได้เข้าร่วม โครงการนี้ ซึ่งจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลง เพื่อดูแลสมาชิก “ขอย้ำว่าสหกรณ์การบินไทยถือว่ามีความมั่นคงในระดับต้นๆ ของประเทศมีทุนดำเนินการกว่า 60,000 ล้านบาทในปลายปี 2562 เมื่อปี 2563 ที่เกิดวิกฤติโควิดเมื่อช่วงต้นปี และมีแผนฟื้นฟูการบินไทย ทำให้เกิดผลกระทบสองเด้ง กระบวนการเหล่านี้ด้วยความเข้มแข็งของสหกรณ์และกระแสการเงินที่เพียงพอ จึงมีการช่วยเหลือสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 


อย่างไรก็ตามแม้จะถูกถอนเงินไปจำนวนมากแต่สมาชิกที่อยู่ก็ยังมีทำให้มีทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 45,000 ล้านบาทก็จะทำให้ความมั่นใจของสมาชิกเพิ่มขึ้นและสมาชิกก็มีเงินฝากเข้ามา ขณะเดียวกันก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง ในระดับหนึ่งทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและกลับมาฝากเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น” นายนินนาท กล่าว 


ด้านนายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9 นี้ ยังมีการให้ความรู้สมาชิก ด้วยการเชิญ วนางชนัญญา วัชรพงศ์เมธี รักษาการผู้จัดการฯ มาบรรยาย "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ และมีการบรรยาย "ความมั่นคงของสหกรณ์ ผลประโยชน์ของสมาชิก” จากนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขณะที่นายนายจรินทร์ บุญเนตรกรรมการและเลขานุการ  กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างสนใจที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์  และกิจกรรมสหกรณ์ ให้ทั้งความรู้ และความบันเทิง เป็นประโยชน์กับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนองนโยบายของรัฐบาล 


สอดคล้องกับนางสาวเพชรี  เพ็ญรัศมี นางรัตนา สำราญทรัพย์ นางสาว สุภาวดี กนกนาค สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยอมรับว่าการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ได้เป็นการส่งเสริมชุมชน ขณะเดียวกันได้ทราบถึงผลการดำเนินงานต่างๆของสหกรณ์ที่ผ่านมา ส่วนของขวัญเป็นใหม่ ที่ยากได้จาดสหกรณ์ฯคือการดูแลสมาชิกที่ดี ด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผลให้กับสมาชิก 
ภาพจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง