คมนาคม สรุปการเดินทางช่วงปีใหม่ ต่ำกว่าคาด 40.5%

คมนาคม สรุปการเดินทางช่วงปีใหม่ ต่ำกว่าคาด 40.5%
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 13:47 )
21
คมนาคม สรุปการเดินทางช่วงปีใหม่ ต่ำกว่าคาด 40.5%

วันที่ 4 มกราคม รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อย่างมีความสุข สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบาย คมนาคมใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจตลอดปีใหม่ ของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 6 วัน พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 8,039,550 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 40.50%

 

ทั้งนี้ มีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ จำนวน 11,395,209 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 26.24% ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 10,863,785 คัน สำหรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,465 ครั้ง โดยเป็นโครงข่ายทางถนน จำนวน 1,489 ครั้ง และโครงข่ายทางราง จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 399 คน บาดเจ็บ 2,359 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 72.57% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุด จำนวน 64 ครั้ง

 

สำหรับ อุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 763 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 150 คน บาดเจ็บ 847 คน โดยเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด จำนวนจังหวัดละ 30 ครั้ง และมีอุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะและรถบรรทุก รวมจำนวน 22 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุโดยรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 4 ครั้ง ทางรถไฟ จำนวน 6 ครั้ง และรถบรรทุก จำนวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 21 คน บาดเจ็บรวม 12 คน ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางเรือและเครื่องบิน

 

อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง