หมดสัญญาขายไฟให้กฟผ.

หมดสัญญาขายไฟให้กฟผ.
TNN ช่อง16
1 กรกฎาคม 2563 ( 15:20 )
75
หมดสัญญาขายไฟให้กฟผ.

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาดกําลังการผลิต 720 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี ดําเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จํากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจํานวน) ได้สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด อยู่ระหว่างพิจารณาการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ภายหลังจากการยุติการเดินเครื่องตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง