รีเซต

RATCH เผยบ.ร่วมทุนเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเวียดนาม มูลค่าราว 860 ลบ.

RATCH เผยบ.ร่วมทุนเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเวียดนาม มูลค่าราว 860 ลบ.
ทันหุ้น
2 มกราคม 2567 ( 09:31 )
22
RATCH เผยบ.ร่วมทุนเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเวียดนาม มูลค่าราว 860 ลบ.

#RATCH #ทันหุ้น-บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2566 Nexif Ratch Energy Investments Pte.Ltd (NREI) บริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้น 49% ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ RHIS บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้น ทั้งจำนวนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 100% เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 860 ล้านบาท 

 

อนึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-the River) ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์(คิดเป็นสัดส่วนของบริษัท 14.7 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในจังหวัดหล่าวกาย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี กับการไฟฟ้าเวียดนามได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์(COD) ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2561 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง