รีเซต

RATCH เตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้น SCG จำนวน 570.21 ล้านหุ้น ราคา 5.75 บาท/หุ้น

RATCH  เตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้น SCG จำนวน 570.21 ล้านหุ้น ราคา 5.75 บาท/หุ้น
ทันหุ้น
14 ธันวาคม 2564 ( 09:28 )
64
RATCH  เตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้น SCG จำนวน 570.21 ล้านหุ้น ราคา 5.75 บาท/หุ้น

ทันหุ้น-บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน) หรือ SCG จากผู้ถือหุ้น 34 ราย จำนวน 384.79 ล้านหุ้น และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) จำนวนทั้งสิ้น 208.69 ล้านหุ้น จึงทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCG ทั้งสิ้น 593.48 ล้านหุ้นคิดเป็น 51% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCG ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SCG จำนวน 570.21 ล้านหุ้นหรือ 49% ในราคา 5.75 บาทต่อหุ้น โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง