รีเซต

วันแรกจับลิงแสมหัวหินทำหมัน ตั้งเป้าหมาย 600 ตัว

วันแรกจับลิงแสมหัวหินทำหมัน ตั้งเป้าหมาย 600 ตัว
77ข่าวเด็ด
14 กรกฎาคม 2563 ( 07:57 )
85
วันแรกจับลิงแสมหัวหินทำหมัน ตั้งเป้าหมาย 600 ตัว

เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการทำหมันลิงแสมบนเขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อควบคุมประชากร ลดปัญหาการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว โดยวันนี้เริ่มดำเนินการวางกรง ล่ออาหารเพื่อจับลิงแสมเป็นวันแรก 

วันนี้(วันที่ 14 ก.ค. 63) ที่วัดเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันวางกรงดักจับลิง และวางอาหาร ผลไม้เพื่อล่อลิงแสมบนเขาตะเกียบให้เข้ามาในกรง เพื่อนำไปคัดเลือกหาลิงแสมที่ยังไม่เคยทำหมัน มีสุขภาพแข็งแรง โตเต็มวัย เข้ารับการผ่าตัดทำหมัน ตามโครงการ ควบคุมประชากรลิง บริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายในการทำหมันลิงแสมทั้ง 2 แห่งไว้ที่ 600 ตัว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงแสม ลดปัญหาการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว โดยในวันแรกนี้ เป็นการจับลิงบนเขาตะเกียบเพื่อมาคัดแยก รอการผ่าตัดทำหมันโดยทีมสัตวแพทย์ ของกรมอุทยานฯ ซึ่งจะเริ่มทำการผ่าตัดทำหมันในวันพรุ่งนี้  โดยลิงแสมกลุ่มเป้าหมาย จะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในวัยที่เจริญพันธุ์ เพราะหากปล่อยกลุ่มนี้เอาไว้จะนำไปสู่การผสมพันธุ์และทำให้ประชากรลิงแสมบนเขาตะเกียบเพิ่มขึ้น

สำหรับการจับลิงเพื่อมาคัดแยก เจ้าหน้าที่ระบุว่า ปีนี้เมื่อลิงเห็นอาหารที่นำมาล่อ ก็วิ่งเข้ากรงมากินอาหารอย่างง่ายดาย เนื่องจากที่มาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้ลิงขาดอาหาร เมื่อเห็นอาหารก็วิ่งกรูเข้าใส่ทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้น สามารถจับลิงมาคัดเลือกได้มากขึ้น ภายหลังจากการคัดแยกก็พบว่า ลิงที่จับมา มีลิงแสมที่ทำหมันแล้วประมาณร้อยละ 50  ซึ่งในส่วนของลิงแสมที่ทำหมันแล้ว จะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ก่อนนำปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน ระบุว่า ในพื้นที่เขาตะเกียบมีจำนวนประชากรลิงโดยประมาณ 3,000 ตัว การดำเนินการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ดำเนินการควบคุมจำนวนประชากรลิง ทำให้ในพื้นที่มีจำนวนประชากรลิงที่ลดลง แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้ระยะเวลาในการติดตาม จึงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับปีนี้แม้ประชากรลิงจะเริ่มลดลง แต่ก็มาเกิดวิกฤติโควิด-19 ทำให้ลิงขาดอาหาร ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นรอบด้าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง