รีเซต

เร่งนับจำนวนลิงแสม ควบคุมการขยายพันธุ์ ให้ สมดุลธรรมชาติ

เร่งนับจำนวนลิงแสม ควบคุมการขยายพันธุ์ ให้ สมดุลธรรมชาติ
มติชน
29 มกราคม 2565 ( 13:14 )
70
เร่งนับจำนวนลิงแสม ควบคุมการขยายพันธุ์ ให้ สมดุลธรรมชาติ

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวีระยุทธ์ เกษสกุล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร และคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามการตรวจนับจำนวนลิงแสม ณ บริเวณริมทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โดยความร่วมมือระหว่าง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โดยการนับจำนวนลิงนั้นจะใช้วิธีการโยนผลไม้ เช่น แตงโม และข้าวโพด ให้ลิงออกมากินนอกพื้นที่ป่าจาก หรือป่าที่อยู่อาศัย จากนั้นทางผู้เชี่ยวชาญด้านลิงแสมจะดำเนินการนับจำนวนลิง ซึ่งก็จะได้จำนวนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

นายวีระยุทธ์ เกษสกุล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า การนับจำนวนลิงแสมครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของลิงแสมให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนปลูกอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของลิง

ซึ่งหลังจากที่ได้จำนวนลิงแสมที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วนั้น ก็จะดำเนินการวางแผนเพื่อการทำหมันลิงทั้งในตัวผู้และตัวเมียที่มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมขึ้นไป ยกเว้นลิงตัวเมียที่กำลังตั้งท้องจะต้องให้คลอดลูกลิงออกมาก่อน จากนั้นก็ดูความพร้อมของร่างกายแม่ลิง จึงจะนำมาทำหมันต่อไปได้ โดยเมื่อทำหมันลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติให้ไปใช้ชีวิตดังเดิม

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ กล่าวอีกว่า สำหรับลิงแสมในธรรมชาติที่พบอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 500 กว่าตัว ในพื้นที่ 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลท่าทราย และตำบลโคกขาม

โดยพื้นที่ตำบลโคกขามนี้เป็นพื้นที่สุดท้ายของการสำรวจปริมาณลิงเพื่อนำไปสู่การวางแผนทำหมันและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ทั้งนี้ตามแผนโครงการที่ได้ว่างไว้นั้น จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ คือสิ้นเดือนกันยายน 2565

ขณะเดียวกันประชาชนที่มีความเมตตาในการนำอาหารมาให้ลิง ก็ขอความร่วมมือด้วยว่า อย่านำอาหารมาให้ลิงเพราะอาหารบางชนิดนั้นเป็นอันตรายกับลิงแสม และอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ให้อาหารและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งในส่วนของพื้นที่ๆ มีลิงอาศัยอยู่ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนำผลไม้มาให้อยู่แล้ว

ด้านนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ใดที่พบว่ามีลิงแสมเข้าไปพักอาศัยอยู่ใกล้ๆ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน ก็ขอให้แจ้งมาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อจะได้วางแผนนำมาทำหมันลิง เป็นการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมต่อการอาศัยอยู่ในธรรมชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง