รีเซต

SGCสินเชื่อรถทำเงิน ดันพอร์ตแตะ5หมื่นล.

SGCสินเชื่อรถทำเงิน ดันพอร์ตแตะ5หมื่นล.
ทันหุ้น
13 ธันวาคม 2565 ( 07:13 )
86
SGCสินเชื่อรถทำเงิน ดันพอร์ตแตะ5หมื่นล.

#SGC #IPO #ทันหุ้น – SGC หุ้นสินเชื่อชั้นนำ ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อแตะระดับ 50,000 ล้านบาท ในปี 2569 ชู “สินเชื่อรถทำเงิน” เรือธงหนุนโตก้าวกระโดด โชว์ผลงาน 9 เดือนปี 2565 มีรายได้ 1,665 ล้านบาท โต 27% กำไรสุทธิ 467 ล้านบาท ฟากโบรกคาดว่าแนวโน้มกําไรสุทธิปี 2565-2567 จะเติบโต 9%, 43% และ 36% จากปีก่อน พร้อมเคาะเป้าหมาย 6.20 บาท

 

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 บริษัทมีรายได้รวม 634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% และในงวด 9 เดือน ปี 2565 มีรายได้รวม 1,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถทำเงิน 46% และรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรสัดส่วน 51% ที่เหลือเป็นรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อสวัสดิการพนักงานและดอกเบี้ยสินเชื่อผ่อนทองและสินเชื่ออื่นๆ พร้อมด้วยการควบคุมลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPL) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ในระดับต่ำที่ 3.7%

 

อย่างไรก็ตามในงวดไตรมาส 3/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 160 ล้านบาท ลดลง 4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 167 ล้านบาท และในงวด 9 เดือน ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 467 ล้านบาท ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ระดับ 476 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อรถทำเงินซึ่งมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยต่อสินเชื่อรถทำเงินรวมต่ำกว่าอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อต่อสินเชื่อเช่าซื้อรวม ดังนั้นจึงมีผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลง

 

*เป้าสินเชื่อ 5 หมื่นล.

 

อย่างไรก็ตาม จากแผนระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุนของ SGC ให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมที่จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อของประเทศไทย ที่มีพอร์ตเติบโตแตะระดับ 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2569

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน เตรียมนำไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ นำไปชำระเงินกู้ยืม SINGER ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

 

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้รองรับการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รองรับลูกค้ารายใหม่ และรองรับการขยายตัวของของพอร์ตสินเชื่อที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจาก SINGER”

 

*โบรกเคาะเป้า 6.20 บ.

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  (มหาชน) ประเมินราคาเป้าหมายปี 2566 ของ SGC ที่ 6.20 บาท บาท อิง PBV 2.6เท่า ตามวิธี Gordon Growth Model ที่ ROE เฉลี่ยระยะยาว 15.0% และการเติบโตเฉลี่ยระยะยาว (Terminal Growth) ที่ 6.5% เทียบเท่า PER ปี 2566 ที่ 22.0 เท่า และ PBV 2.6 เท่า

 

โดยฝ่ายวิจัยประเมินว่า SGC มีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาว เนื่องจาก SGC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและจํานําทะเบียนรถบรรทุกที่มีศักยภาพเติบโตอีกมาก หลังระดมทุน IPO รองรับแนวโน้มความต้องการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมสินเชื่อจํานําทะเบียนรถบรรทุกที่ใหญ่มากและ SGC มีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ให้บริการสินเชื่อท้องถิ่นมากขึ้น จากจุดเด่นของ SGC ที่ให้บริการสินเชื่อดี อนุมัติเร็วและมีระบบพิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ดี

 

ขณะที่คาดว่าแนวโน้มกําไรสุทธิปี 2565-2567 จะเติบโต 9%, 43% และ 36% จากปีก่อน ตามลําดับ เนื่องจากการเร่งปล่อยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถบรรทุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ผลบวกจากแนวโน้มค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงหลังจากได้เงินระดมทุนจาก IPO

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง