รีเซต

บอร์ด CHAYO ไฟเขียว Spin-Off ดัน "ชโย แคปปิตอล"เข้า mai ขาย IPO 125 ล้านหุ้น

บอร์ด CHAYO ไฟเขียว Spin-Off ดัน "ชโย แคปปิตอล"เข้า mai ขาย IPO 125 ล้านหุ้น
ทันหุ้น
21 ธันวาคม 2566 ( 13:30 )
40
บอร์ด CHAYO ไฟเขียว Spin-Off ดัน "ชโย แคปปิตอล"เข้า mai ขาย IPO 125 ล้านหุ้น

#CHAYO #ทันหุ้น-บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ CHAYO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติเกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ชโย 

แคปปิตอล จำกัด หรือ CCPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai)  นั้น ภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น คาดว่าจะเสนอขายหุ้น IPO ของ CCAP จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น 

 

โดยหุ้น IPO ดังกล่าว จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  (Pre-emptive Right)  และหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 112.50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และผู้มีอุปการคุณของ CCAP โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง