รีเซต

24 ธันวาคม 'เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม' รบ.ย้ำผู้ประกันตน-นายจ้างออกมาใช้สิทธิ

24 ธันวาคม 'เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม' รบ.ย้ำผู้ประกันตน-นายจ้างออกมาใช้สิทธิ
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2566 ( 09:58 )
60
24 ธันวาคม 'เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม' รบ.ย้ำผู้ประกันตน-นายจ้างออกมาใช้สิทธิ

“คารม” ย้ำเตือนผู้ประกันตน และนายจ้าง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 24 ธันวาคม 2566


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือนผู้ประกันตน และนายจ้าง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อคัดสรรตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ โดยผู้มีสิทธิจะสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งมาจากผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม


นายคารม กล่าวว่า ผู้ประกันตน และนายจ้างสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ณ ที่เลือกตั้ง (คูหา) โดยวันเลือกตั้งให้ยื่นหลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปิดผ่านแอปฯ Thai ID หรือ IDL หรือแอปฯ อื่นของรัฐ และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ รับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนน แล้วหย่อนบัตรลงหีบด้วยตัวเอง


สำหรับวิธีการลงคะแนนที่ถูกต้อง  ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกตัวแทนจากฝ่ายของตัวเอง จำนวน 7 คน โดยไม่สามารถเลือกข้ามฝ่ายกันได้  เขียนเลขอารบิกในช่องเขียนหมายเลขเท่านั้น และสามารถเขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข  สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องจำหมายเลขของผู้สมัครตัวแทนฝ่ายของตัวเอง เพราะห้ามนำเอกสารเข้าไปในที่เลือกตั้ง ห้ามกากบาทเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันที 


ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ประกันตน และนายจ้าง ออกมาใช้สิทธิเลือกคนที่มีศักยภาพ เป็นตัวแทนของผู้ประกันตนและนายจ้างเข้าไปบริหารบอร์ดประกันสังคมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนประกันสังคม เพื่อยกระดับชีวิตของผู้ประกันตนให้ดีขึ้นต่อไป
ภาพจาก TNN Online / ประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง