ระนอง ส่ง จนท.ประเมินผลสุขภาพจิตผู้ถูกกักตัว 14 วันพบ “ปกติ”

ระนอง ส่ง จนท.ประเมินผลสุขภาพจิตผู้ถูกกักตัว 14 วันพบ “ปกติ”
77ข่าวเด็ด
5 พฤษภาคม 2563 ( 08:00 )
84
ระนอง ส่ง จนท.ประเมินผลสุขภาพจิตผู้ถูกกักตัว 14 วันพบ “ปกติ”

 

ระนอง-นายสุเทพ ธนชาติบรรจง สาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางนอน พร้อมด้วย อสม. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง หมู่2 ต.บางนอน ติดตามเยี่ยมผู้ที่กักตัว 14วัน ตามมาตรการ จำนวน 3ราย มีอาการปกติทั้ง 3ราย และ ประเมินสุขภาพจิต ผลการประเมินอยู่ในภาวะปกติ

 

 

# พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อฯ ด้วยหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ห่างไกลจากที่ชุมชนแออัด และให้ประชาชนคอยติดตามสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

 

 

# และ อสม.ร่วมกันสำรวจลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ยังฝากหลัก “3เก็บ 3โรค” ให้ประชาชน หมั่นดูแล รักษา สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและรอบบ้าน เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง