รีเซต

รร.ฉางซาผุดกิจกรรมดูแล 'สุขภาพใจ' นร.ตัวน้อย

รร.ฉางซาผุดกิจกรรมดูแล 'สุขภาพใจ' นร.ตัวน้อย
Xinhua
1 มิถุนายน 2566 ( 16:18 )
45
รร.ฉางซาผุดกิจกรรมดูแล 'สุขภาพใจ' นร.ตัวน้อย

ฉางซา, 1 มิ.ย. (ซินหัว) -- โรงเรียนแนวทดลองระดับประถมศึกษาในเขตเย่ว์ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตหลากหลายรูปแบบ เพื่อดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนตัวน้อย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกระบะทราย การเล่นบทบาทสมมติ การฟังเพลง และการวาดรูป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง