รีเซต

บ.โทรคมนาคม รุกตลาดคลาวด์ ดันไทยสู่ดิจิทัลฮับใหญ่สุดในอาเซียน

บ.โทรคมนาคม รุกตลาดคลาวด์ ดันไทยสู่ดิจิทัลฮับใหญ่สุดในอาเซียน
TNN ช่อง16
25 พฤศจิกายน 2565 ( 09:13 )
18
บ.โทรคมนาคม รุกตลาดคลาวด์ ดันไทยสู่ดิจิทัลฮับใหญ่สุดในอาเซียน

ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้นำด้านบริการคลาวด์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการรองรับเทรนด์ขององค์กรที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลด้วยไฮบริดคลาวด์ว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยเคร่งครัด อีกทั้งภาครัฐยังต้องใช้การเก็บข้อมูลในประเทศ 

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว NT ได้ร่วมมือกับ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ติดตั้ง AWS Outpost ที่ประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการ NT CLOUD : Amazon Web Services (AWS) ด้วยไฮบริดคลาวด์เต็มรูปแบบ ตอบสนองลูกค้าที่เป็นหน่วยงานในประเทศด้วยการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลภาครัฐ

ดังนั้น การเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากระบบคลาวด์ จะกลายเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตอันใกล้ โดยขณะนี้บริษัทฯมีเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังพัฒนาอยู่ เพื่อเป็นส่วนช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารวมถึงเพื่อการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Digital Hub แหล่งที่ 2 ของอาเซียน 

ทั้งนี้ มองว่าในอนาคตบริการ NT Data Center มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้ให้บริการต่างชาติเพิ่มเข้ามา ซึ่งขณะนี้ทั้ง GOOGLE กับ AWS มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะจัดตั้ง Region ใหม่ในประเทศไทย โดย NT มีความพร้อมที่จะรองรับในประเด็นดังกล่าว โดยการร่วมมือกับกลุ่มพาร์ทเนอร์เพื่อขยายการให้บริการต่อไป

ประกอบกับ แนวโน้มการเติบโตของตลาดคลาวด์ในระดับโลก ตั้งแต่ปี 2562-2565 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.5 ส่วนตลาดคลาวด์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560-2566 จะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 29.7 

จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว ทำให้ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกเล็งเห็นศักยภาพตลาดคลาวด์ในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกมาให้บริการในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าจะขับเคลื่อนไทยให้เป็นดิจิทัลฮับครบวงจรใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNNยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง