รีเซต

คุกคามทางเพศ! สสส. เปิดผลสำรวจพบที่ทำงาน 23% ทั้งด้วยวาจา-กิริยา

คุกคามทางเพศ! สสส. เปิดผลสำรวจพบที่ทำงาน 23% ทั้งด้วยวาจา-กิริยา
TNN ช่อง16
4 มิถุนายน 2567 ( 12:27 )
42
คุกคามทางเพศ! สสส. เปิดผลสำรวจพบที่ทำงาน 23% ทั้งด้วยวาจา-กิริยา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ดำเนินการสร้างสังคมที่ปลอดจากการค้าทางเพศและโรคส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างบุคคลปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในระดับองค์กร


จากผลสำรวจสถานการณ์การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ของนิด้าโพล วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2567 กลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,000 คน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ เอกชน ซึ่งเกือบ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 23.5 เคยเห็นการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน ขณะที่ร้อยละ 6.3 หรือ 126 คน เคยถูกคุกคามทางเพศ 


โดยสิ่งที่ถูกกระทำมากที่สุดคือด้วยวาจา ร้อยละ 50 ถูกวิจารณ์สัดส่วนร่างกาย และถึงขั้นขอหรือชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์  ร้อยละ 2.88 ด้านกิริยา จ้องมองแทะโลมด้วยสายตามากที่สุด ร้อยละ 86.21 โดยบุคคลที่เป็นผู้ถูกคุกคามอันดับ 1 คือ  เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 81.75 รองลงมา คือ  หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 16.67


ส่วนมาตรการที่อยากให้หน่วยงานเข้ามาจัดการการคุกคามทางเพศกลุ่มตัวอย่างทั้งที่ถูกคุกคามและพบเห็นการคุกคาม 


-ร้อยละ 33.5 ระบุว่าอยากให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำผิดในลักษณะต่างๆ 

-ร้อยละ 30.4 ขอให้มีนโยบายป้องกันที่ชัดเจน 

-ร้อยละ 25.8 มีช่องทางการร้องเรียนสายตรงผู้บริหาร 

-ร้อยละ 25.5 ให้มีการฝึกอบรมพนักงาน


นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวอีกว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ถูกคุกคามทางเพศ 


-ร้อยละ 38.10 นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลย 

-ร้อยละ 33.33 ใช้วิธีการต่อว่า 

-ร้อยละ 3.17 ขอความช่วยเหลือจากบุคคล 


จากผลสำรวจดังกล่าวรวมถึงความต้องการให้มีมาตรการการป้องกันการคุกคามทางเพศที่ชัดเจนรวมไปถึงการที่ผู้ถูกคุกคามและผู้พบเห็นการคุกคามทางเพศ ส่วนใหญ่เลือกจะนิ่งเฉย อาจเกิดจากหลายเหตุผล ทั้งกลัวทั้งไม่แน่ใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือไม่มั่นใจว่า ถ้าร้องเรียนหรือแจ้งความจะได้รับผลกระทบอย่างไร แสดงให้เห็นว่าการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง