รีเซต

แกร็บ หนุนคนขับแท็กซี่ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน-วางแผนการเงินเบื้องต้น

แกร็บ หนุนคนขับแท็กซี่ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน-วางแผนการเงินเบื้องต้น
TNN ช่อง16
25 มีนาคม 2564 ( 17:04 )
74
แกร็บ หนุนคนขับแท็กซี่ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน-วางแผนการเงินเบื้องต้น

วันนี้( 25 มี.ค.64) ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์  แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า งานวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ระบุว่า 99% ของคนขับแท็กซี่ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยืนยันว่าช่วยให้เข้าถึงลูกค้าและทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนขับแท็กซี่อยู่ราว 80,000 คันทั่วประเทศ แต่มีคนขับจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ ดังนั้น แกร็บจึงได้จัดกิจกรรม ‘Grab รวมใจ...พาแท็กซี่ไทยฝ่าโควิด’ ครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้กับคนขับแท็กซี่ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของแกร็บที่เรียกว่า ‘GrabForGood’ ที่ต้องการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวทันเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 

 โดยในงานมีคนขับแท็กซี่กว่า 200 รายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจากสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทยสมาคม เครือข่ายชมรมผู้ขับแท็กซี่ 4.0 และ ชมรมแท็กซี่ไทยพัฒนา ซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 4 -5,000 คัน โดยได้รับฟังการบรรยายความรู้ พร้อมเสริมทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้โดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการทดลองใช้แอปพลิเคชันอย่างใกล้ชิด ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงินส่วนบุคคลภายใต้คอนเซ็ปต์ “หา ใช้ ออม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ซึ่งได้มาบรรยายถึงการวางแผนการเงินตามแนวทางของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพาร์ทเนอร์คนขับ 

ด้านนายสุวรรณ อ้นสังฆ์ สมาชิกคนขับจากสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ กล่าวว่า วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ส่งผลกระทบกับการหาเลี้ยงชีพของคนขับแท็กซี่อย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสให้คนขับแท็กซี่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่เราต้องการเข้าถึงผู้โดยสารมากขึ้นกว่าเดิม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับทุกคน แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการสร้างรายได้หรือการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างแอปพลิเคชันเรียกรถก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับคนขับแท็กซี่ อย่างระบบ AI ที่ช่วยจับคู่คนขับรถกับผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ ทำให้คนขับแท็กซี่ไม่ต้องขับวนไปเรื่อยๆ เพื่อหาผู้โดยสารที่โบกเรียกตามท้องถนน ระบบ GPS ที่ช่วยแนะนำเส้นทาง ทำให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดและพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายได้รวดเร็วขึ้น หรือเทคโนโลยีแปลภาษา ที่ช่วยให้คนขับสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารต่างชาติได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ การรับงานผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถยังทำให้คนขับแท็กซี่ได้รับเอกสารรับรองรายได้จากผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อีกด้วยยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง