รีเซต

ทช.โชว์คืบหน้าสร้างทางลัดเข้าศูนย์ราชการนครปฐมแล้ว 74% หนุนแก้ปัญหาจราจร คาดเปิดใช้ปีนี้

ทช.โชว์คืบหน้าสร้างทางลัดเข้าศูนย์ราชการนครปฐมแล้ว 74% หนุนแก้ปัญหาจราจร คาดเปิดใช้ปีนี้
มติชน
3 มีนาคม 2565 ( 12:58 )
199
ทช.โชว์คืบหน้าสร้างทางลัดเข้าศูนย์ราชการนครปฐมแล้ว 74% หนุนแก้ปัญหาจราจร คาดเปิดใช้ปีนี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่จำเป็นและสำคัญของจังหวัด

 

ในปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นการแบ่งเบาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

 

โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6-8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง