รีเซต

มติครม.เห็นชอบจ้าง "บุคลากรทางการแพทย์" เพิ่มเติม 2,402 อัตรา

มติครม.เห็นชอบจ้าง "บุคลากรทางการแพทย์" เพิ่มเติม 2,402 อัตรา
TNN ช่อง16
24 มกราคม 2565 ( 15:17 )
37
มติครม.เห็นชอบจ้าง "บุคลากรทางการแพทย์" เพิ่มเติม 2,402 อัตรา

วันนี้ (24ม.ค.65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,084 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา

สำหรับโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำหรับรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ 

แพทย์จำนวน 55 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา, เภสัชกร 9 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา, นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ

บุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง


ภาพจาก TNN ONLINE
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง