รีเซต

นำร่อง 6 หมู่บ้านอนุญาตเสพและครอบครองพืชกระท่อม

นำร่อง 6 หมู่บ้านอนุญาตเสพและครอบครองพืชกระท่อม
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2563 ( 12:41 )
323
นำร่อง 6 หมู่บ้านอนุญาตเสพและครอบครองพืชกระท่อม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยนายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8  ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง  สาธารณสุข  ผู้นำท้องที่  และผู้เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้ดำเนินโครงการวิจัยจากสำนักงาน ป.ป.ส.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการเดินทางมาศึกษาวิจัยการได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองพืชกระท่อมของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 


โดยเฉพาะกลุ่มพืชที่เน้นการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  ประกอบกับแนวทางของกระทรวงยุติธรรม  ที่ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายในการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ  ฉบับที่ ... พ.ศ. ... (ถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ)ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563  และอยู่ในขั้นส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณา  

ในทางคู่ขนานกันสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. ... เพื่อใช้ในการกำกับดูแลพืชกระท่อม ภายหลังการถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส.  ซึ่งเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนครบกำหนดแล้ว  สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย รวมถึงผลกระทบเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน  เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เสพและครอบครองพืชกระท่อม ตามมาตรา 58/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นั้น  สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ตำบลน้ำพุ อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งในพื้นที่ 6 หมู่บ้านของตำบลน้ำพุ  มีการควบคุมพืชกระท่อม 1,578 ต้น  ซึ่งทุกต้นเป็นต้นกระท่อมที่มีอยู่ก่อนแล้วบ้านละไม่เกิน 3 ต้น และไม่มีการปลูกเพิ่มหรือปลูกใหม่เด็ดขาด โดยมีการสแกนคิวอาร์โค้ดขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ห้ามซื้อขายพืชกระท่อมและนำออกนอกพื้นที่


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง