รีเซต

เสวนาพืชกระท่อม"สมศักดิ์" ยันอนาคตสดใส-สกัดรักษาโรคได้

เสวนาพืชกระท่อม"สมศักดิ์" ยันอนาคตสดใส-สกัดรักษาโรคได้
TNN ช่อง16
7 พฤษภาคม 2565 ( 21:38 )
80
เสวนาพืชกระท่อม"สมศักดิ์" ยันอนาคตสดใส-สกัดรักษาโรคได้


           

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จังหวัดตรัง  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการพืชกระท่อมไทยสู่สากล โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ   ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564  โดยถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม.พ.ศ. 2564  และได้มีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 สิ่งหาคม พ.ศ. 2564 จากกฎหมายเดิมที่ควบคุมการใช้พืชกระท่อมทุกรูปแบบ การแก้ไขกฎหมายฉบับล่าสุดนี้ทำให้พืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป และอนุญาตให้ใช้กระท่อมเฉพาะในรูปแบบของการใช้เป็นพืชสมุนไพรเท่านั้น ไม่รวมในกรณีที่มีการนำมาต้มแปรรูป ผสมกับสารอื่น ๆ ใช้เพื่อการเสพเชิงเสวนาการแต่อย่างใด พืชกระท่อมในวันนี้ จึงถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น เช่น ประโยชน์ทางเภสัชวิทยาที่กระท่อมประกอบด้วยสารหลายประเภทที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้ในวงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ กลุ่มคนรักกระท่อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชกระท่อมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ จึงได้ประสานความร่วมมือจัดงาน การเสวนาทางวิชาการพืชกระท่อมไทยสูสากล

          

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกระท่อม และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลัก ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ในการนำไปใช้อย่างถูกต้อง  โดยผู้เข้าร่วมสัมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เกษตรกร จากจังหวัดตรัง กระบี่ สุราษฎร์ฯ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 450 คน  


อย่างไรก็ตามทางนายสมศักดิ์   เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งทำพืชกระท่อมเป็นผง  ส่งออกไปยังต่างประเทศ สรรพคุณของพืชกระท่อม สามารถสกัดเอาสารในพืชกระท่อม มาทำเป็นยารักษาโรคได้  อนาคตของพืชกระท่อมยังคงสดใสอย่างแน่นอน ส่วนของราคาของพืชกระท่อมนั้นอาจจะปรับลดลงบ้างแต่ก็ยังไม่มาก นอกจากจะกินใบสดแล้ว ยังนำไปแปรรูปได้อีกหลายชนิด นอกเหนือจากการนำมาสกัดเอาสารจากพืชกระท่อม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง