รีเซต

ก.เกษตรฯ ผุดแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย 4.0

ก.เกษตรฯ ผุดแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย 4.0
TNN ช่อง16
1 ตุลาคม 2563 ( 14:36 )
127
ก.เกษตรฯ ผุดแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย 4.0

วันนี้(1ต.ค.63) นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรร่วมกับเอกชน ในการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรงนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการผลิตภาคปศุสัตว์ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำจาก ธ.ก.ส.เพื่อนำมาประกอบอาชีพ สร้างรายได้  อีกทั้งยังกำหนดให้มีการทำประกันภัยโคเนื้อ เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

นายประภัตร  กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่าข้อมูลต่างๆ ด้านโคเนื้อของไทยนั้น เกษตรกรยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้นหากจะพัฒนายกระดับให้เกษตรกรมีการเลี้ยงโคที่ดี ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้ทราบประเภท พันธุ์ วัว จำนวนวัวแต่ละพื้นที่มีมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรในการส่งเสริมเลี้ยงวัวให้มีรายได้ในช่วงภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง อีกทั้งเกษตรกรมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยง เพราะได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เลี้ยง 

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) เป็นการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ของประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ด้วยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มช่องทางการซื้อขายโคเนื้อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นตลาดนำการผลิตอีกด้วย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง