รีเซต

บัวแก้วเร่งประสาน ‘ดอน’ นำคณะเยือนซาอุฯ ปลายเดือนนี้ เร่งทำโร้ดแมปความร่วมมือ 2 ชาติ

บัวแก้วเร่งประสาน ‘ดอน’ นำคณะเยือนซาอุฯ ปลายเดือนนี้ เร่งทำโร้ดแมปความร่วมมือ 2 ชาติ
มติชน
13 กุมภาพันธ์ 2565 ( 14:02 )
85
บัวแก้วเร่งประสาน ‘ดอน’ นำคณะเยือนซาอุฯ ปลายเดือนนี้ เร่งทำโร้ดแมปความร่วมมือ 2 ชาติ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมกับส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ หลังการเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี และร่วมกันกำหนดทิศทางและโร้ดแมปเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบีย

 

นายธานีกล่าวว่า ที่ประชุมหารือแนวทางในสามด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านการเมืองและความมั่นคง 2.ด้านเศรษฐกิจ และ 3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำโร้ดแมปเพื่อให้ความร่วมมือทวิภาคีไทย – ซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศ

 

นายธานีกล่าวว่า ในด้านการเมืองและความมั่นคง ที่ประชุมจะผลักดันความร่วมมือด้านข่าวกรอง การทหาร การต่อต้านการก่อการร้าย และการต่อต้านแนวคิดสุดโต่ง  ส่วนด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมจะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ แรงงาน และจะเชิญชวนให้กลุ่มธุรกิจซาอุดีอาระเบียเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น และในด้านสังคมและวัฒนธรรม  ที่ประชุมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษาระหว่างกัน

 

นายธานีกล่าวอีกว่า กระทรวงการต่างประเทศจะประมวลข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำโร้ดแมปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ให้ดำเนินไปอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนตามวิสัยทัศน์ของผู้นำทั้งสองประเทศ

 

“ขณะนี้ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทย เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้”นายธานีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง