รีเซต

กต. ชี้ ‘ดอน’ นำภาคเอชนไทยเยือนจีน เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ฟื้นฟู ศก. หลังโควิด

กต. ชี้ ‘ดอน’ นำภาคเอชนไทยเยือนจีน เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ฟื้นฟู ศก. หลังโควิด
มติชน
5 เมษายน 2565 ( 09:11 )
53
กต. ชี้ ‘ดอน’ นำภาคเอชนไทยเยือนจีน เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ฟื้นฟู ศก. หลังโควิด

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเดินทางเยือนจีนของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ว่า เป็นผลจากที่จีนต้องการตักเตือนไทยเรื่องการดำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา

 

นายธานีกล่าวว่า การเยือนจีนของรองนรม.ฯ ดอน เมื่อวันที่ 1.2 เมษายน ที่เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย เป็นไปตามคำเชิญของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประสานกำหนดการเยือนที่สะดวกร่วมกันมาตั้งแต่ปลายปี 2564 และเป็นไปตามเจตจำนงของรองนรม.ฯ ที่จะนำคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเยือนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และตอบแทนการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวัง อี้ เมื่อเดือน ตุลาคม 2563

 

นายธานีกล่าวว่า รองนรม.ฯ ดอนได้นำผู้แทนภาคเอกชนของไทยร่วมคณะเดินทางเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแนวหน้าของจีน

 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในการเยือนจีนครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับฝ่ายจีนที่เป็นผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในหลายด้าน เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการส่งสินค้าผลไม้ทางบกจากไทยไปจีน การส่งเสริมการลงทุนของเอกชนจีนใน EEC การคุ้มครองดูแลธุรกิจและนักลงทุนของแต่ละฝ่าย และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อตอบสนองการพัฒนาในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีและดิจิทัล fintech การลดการปล่อยคาร์บอน และพลังงานสะอาด รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงการกลับไปศึกษาต่อที่จีนของกลุ่มนักศึกษาไทยและการกลับไปทำการบินเชิงพาณิชย์ของสายการบินไทย ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน นอกจากนี้ ไทยได้กระชับความร่วมมือกับมณฑลอานฮุย ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะรถยนต์ EV และอิเล็กทรอนิกส์ ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์

 

“ไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยึดการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้ง โดยคำนึงถึงหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศ และการสร้างความสมดุลในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ รวมถึงสหรัฐ ซึ่งเป็นมิตรประเทศของไทยมายาวนาน และมีการดำเนินความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายมิติ”นายธานีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง