รีเซต

กต.ย้ำไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศยึดสมดุล ชี้ ‘นาโต 2’ แค่จินตนาการ

กต.ย้ำไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศยึดสมดุล ชี้ ‘นาโต 2’ แค่จินตนาการ
มติชน
7 พฤษภาคม 2565 ( 16:21 )
82
กต.ย้ำไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศยึดสมดุล ชี้ ‘นาโต 2’ แค่จินตนาการ
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวต่อกรณีที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการเยือนไทยระหว่าง 1-2 พฤษภาคม ของนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นการชักจูงไทยเข้าร่วมต่อต้านจีนและรัสเซีย และการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามแนวคิดกองกำลังสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ “นาโต 2”
 
 
นายธานีกล่าวว่า การยกระดับสถานะความสัมพันธ์จาก “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” สะท้อนความแน่นแฟ้นและความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งครบรอบ 135 ปีในปีนี้  นอกจากนี้ ผู้นำไทยและญี่ปุ่นได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันภายใน 5 ปี โดยส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ของไทย
 
 
นายธานีกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ยูเครน ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก คาบสมุทรเกาหลี การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และความสนับสนุนของญี่ปุ่นต่อการจัดประชุมเอเปคของไทย โดยไม่ได้มีการพูดถึงการต่อต้านจีนหรือรัสเซียหรือปูพื้นฐานให้ไทยเป็นสมาชิกของยุทธศาสตร์ อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ เพื่อต่อต้านจีนแต่ประการใด
 
 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีไทย ระหว่าง 12-14 พฤษภาคมนี้ ที่กรุงวอชิงตัน มีวัตถุประสงค์ฉลอง 45 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ โดยผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐ จะร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกันท่าม
 
กลางความท้าทายต่างๆ เพื่อฟื้นฟูการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคหลังโควิด-19 ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนนายกรัฐมนตรีไทยจะพบภาคเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐ เพื่อหารือส่งเสริมการลงทุนและการทำธุรกิจในไทยและพบชุมชนไทยในสหรัฐด้วย
 
 
นายธานีกล่าวอีกว่า ไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุล ส่งเสริมบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคมาโดยตลอด ซึ่งหลายประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ของอาเซียนที่ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคโดยการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ  สนธิสัญญา TAC มีอัครภาคีรวมทั้งสิ้น 40 ประเทศ รวมถึงสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งห้าประเทศด้วย
 
นายธานีกล่าวว่า ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างไทยและญี่ปุ่น และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ไทยมีกับประเทศอื่น ๆ นั้น เป็นความร่วมมือทวิภาคี ที่มีการหารือมาหลายปีแล้วและญี่ปุ่นก็มีกับหลายประเทศในภูมิภาคแล้ว ไม่ได้มีลักษณะเป็นความร่วมมือทางทหารที่มีเป้าประสงค์ในการป้องกันร่วมกัน (collective defence) ซึ่งถือว่าการรุกรานประเทศหนึ่งเป็นการรุกรานทุกประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญาดังเช่นสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโตแต่อย่างใด
 
“จากข้อเท็จจริงข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่าวาทกรรมเรื่องการจัดตั้ง “นาโต 2” เป็นเพียงการตีความตามจินตนาการของบางบุคคลโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแต่อย่างใด”นายธานีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง