รีเซต

บัวแก้วกังวลเหตุปะทะในเมียนมา วอนยุติความรุนแรง แก้ปัญหาโดยสันติ

บัวแก้วกังวลเหตุปะทะในเมียนมา วอนยุติความรุนแรง แก้ปัญหาโดยสันติ
มติชน
29 ธันวาคม 2564 ( 13:15 )
35
บัวแก้วกังวลเหตุปะทะในเมียนมา วอนยุติความรุนแรง แก้ปัญหาโดยสันติ

ข่าววันนี้ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาว่า ไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการปะทะกันล่าสุดในพื้นที่ฝั่งเมียนมาของชายแดนไทย-เมียนมา ตรงข้ามจ.ตาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อฝั่งไทย โดยไทยเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหาทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดจาหารือกันเพื่อยุติการปะทะโดยเร็วที่สุด และต้องการเห็นสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

 

นายธานีกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ในการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมพื้นฐานแก่ชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้ามาในจ.ตากเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการไทยและประเพณีในการให้การดูแลทางด้านมนุษยธรรมที่ยาวนานของไทย

 

“ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางยาว ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมา ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเมียนมา และโดยที่ยังคงมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในหลายพื้นที่ในเมียนมา ไทยขอย้ำข้อเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศเมียนมาและประชาชนของเมียนมาเอง”นายธานีกล่าว

 

นายธานีกล่าวด้วยว่า ไทยสนับสนุนความพยายามของบรูไนและกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบันและในวาระต่อไปอย่างเต็มที่ ในการหาทางแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติ และผลักดันให้มีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อของผู้นำอาเซียน โดยในระยะต่อไป ไทยหวังว่าความพยายามของกัมพูชาจะทำให้กระบวนการของอาเซียนในเรื่องนี้มีความคืบหน้าที่เป็นบวก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง