รีเซต

กต. ย้ำไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

กต. ย้ำไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน
มติชน
26 พฤศจิกายน 2564 ( 04:59 )
39
กต. ย้ำไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน
จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายชื่อประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Summit for Democracy ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคมนี้ โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นประธานการประชุมแบบทางไกล (virtual) และได้เชิญ 110 ประเทศ และไต้หวันเข้าร่วม รวมทั้งประเทศในอาเซียนคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ไม่ได้เชิญไทยนั้น
 
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่า ไทยรับทราบเกี่ยวกับการประชุม Summit for Democracy ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของประธานาธิบดีสหรัฐ ตั้งแต่การรณรงค์หาเสียง และไทยไม่ได้มีข้อห่วงกังวลว่าจะได้รับเชิญหรือไม่ โดยขึ้นกับดุลพินิจของสหรัฐในฐานะผู้จัด ที่อาจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยในการพิจารณาของตนเอง ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ทั้งที่ได้รับเชิญและมิได้รับเชิญ
 
นายธานีกล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทยได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากลและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น Bali Democracy Forum ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีและมีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์มาโดยตลอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง