รีเซต

ครม. ไฟเขียว 4 พันล้าน จ้างงานท้องถิ่น 3.9 หมื่นอัตรา หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าชุมชน

ครม. ไฟเขียว 4 พันล้าน จ้างงานท้องถิ่น 3.9 หมื่นอัตรา หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าชุมชน
ข่าวสด
21 กรกฎาคม 2563 ( 16:56 )
79
ครม. ไฟเขียว 4 พันล้าน จ้างงานท้องถิ่น 3.9 หมื่นอัตรา หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าชุมชน

 

ครม. ไฟเขียว 3 โครงการ วงเงินกว่า 4 พันล้าน จ้างงานท้องถิ่น 3.9 หมื่นอัตรา หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าชุมชน

ครม.ไฟเขียว4พันล.จ้างงาน - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ 3 โครงการ เพื่อเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4,029.15 ล้านบาท จ้างงาน 39,195 คน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท เพื่อจ้างงาน จำนวน 15,548 คน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค. 2563 - ก.ย. 2564 สำหรับโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชน ให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้ กระจายรายได้ให้ประชาชน และ ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดย ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ระหว่างเดือน ส.ค. 2563 - ก.ย. 2564 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,701.87 ล้านบาท

และ 3.โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัฐชีกลาง 300 บาทต่อวัน สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า และ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค. 2563 - พ.ค. 2564 และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม. ทั้งนี้ จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง