พร้อมหรือยัง? เปิดประเทศรับต่างชาติ สู้วิกฤต “โควิด-19”

พร้อมหรือยัง? เปิดประเทศรับต่างชาติ สู้วิกฤต “โควิด-19”
Ingonn
25 มีนาคม 2564 ( 14:13 )
98
พร้อมหรือยัง? เปิดประเทศรับต่างชาติ สู้วิกฤต “โควิด-19”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาศาล โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยถึงกับฟุบยาว จนพ่อค้า แม่ค้าต้องหันมาปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความอยู่รอด

 

 

ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องต่างชาติ


    • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศเตรียมความพร้อมเปิดประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ หลังไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีน 
    • จังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรีในพื้นที่พัทยา และสุราษฎร์ธานีใน 3 เกาะ คือเกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัย
    • ไม่ได้ปิดกั้นจังหวัดอื่นๆที่จะเสนอตัวเข้ามาร่วมโครงการ 
    • จัดสรรโควตาจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปในแต่ละพื้นที่ โดยคำนวณจากขีดความสามารถในด้านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และศักยภาพด้านสาธารณสุขเป็นหลัก      

 

 

เข้าพักรูปแบบแอเรีย โฮเทล ควอรันทีน (Area Hotel Quarantine) 


    • สวอปนักท่องเที่ยวก่อนกักตัวในโรงแรม 3 วันแรก 
    • วันที่ 3 จะมีการสวอปเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถ้าไม่มีการติดเชื้อให้ออกมาพักผ่อนในบริเวณโรงแรมได้ 
    • วันที่ 9 และวันที่ 13 จะมีการสวอปหาเชื้อเป็นช่วงๆ
    • หลังจากสวอปในวันที่ 15 และผลออกมาไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ได้ทั่วประเทศ

 

 

ทำความเข้าใจสถานที่กักกันของประเทศไทย เข้ามาแล้วพักไหนที่ไหนดี

1. Local Quarantine (LQ) : สถานกักกันโรคท้องที่
• สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด

2. State Quarantine (SQ) : สถานกักกันโรคแห่งรัฐ
• สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

3. Alternative State Quarantine (ASQ) : สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก
• สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยผู้กักกันออกค่าใช้จ่ายเอง

4. Organization Quarantine (OQ) : สถานกักกันโรคของหน่วยงาน
• สำหรับกักกันบุคลากรของหน่วยงานที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้นและห้ามผู้กักกันโรคออกนอกบริเวณเด็ดขาด 14 วัน 

5.Villa Quarantine หรือ Hotel Quarantine 
• สำหรับกักตัวที่ให้กรุ๊ปทัวร์พักอยู่ร่วมกัน โดยไม่จำกัดว่าจะอยู่เฉพาะในห้องพักเท่านั้น

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมได้ที่นี่ คลิก

 

 

การเดินทาง


    • อนุญาตให้โดยสารเครื่องบินตรงสู่จุดหมายที่กำหนดเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องแวะพักเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินในกรุงเทพฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสนามบินมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ แต่อย่างใด

 

ขั้นตอนการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่


1.ตรวจสอบประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศไทยและติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอวีซ่า (กรณีไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า)


2.ลงทะเบียนขอรับ COE ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th (รออนุมัติลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ)


3.จัดหาตั๋วเครื่องบิน สถานที่กักกันตัว (ภายใน 15 วันหลังจากได้รับการอนุมัติลงทะเบียน)


4.สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ COE (ภายใน 3 วันหลังจากส่งเอกสาร)


5.จัดหาใบรับรองแพทย์ fit to fly และผลตรวจ COVID-19 (RT-PCR) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากต้นทางเพื่อแสดงต่อสายการบิน

 


เล็งรูปแบบ Sandbox ฟื้นท่องเที่ยวไทย


Sandbox หรือพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ซึ่งคนในพื้นที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60-70ของคนทั้งหมด เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลาง


    • เลือกไว้ 5 จังหวัด เป็นจังหวัดนำร่องที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ เชียงใหม่ ,พัทยา ชลบุรี, ภูเก็ต, กระบี่ และ สุราษฎธานี แต่พื้นที่เหมาะจะทำ Sandbox มากที่สุด คือ ภูเก็ต เพราะมีความพร้อมของสายการบิน หากมีการเช่าเหมาลำจากต่างประเทศ 
    • วัคซีนจะเข้ามา 800,000 โดสในเดือนมี.ค.นี้ และ จะขอวัคซีน 3-4 แสนโดสมาฉีดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Sandbox
    • ความพร้อมจะฉีควัคซีนในพื้นที่ Sandboxต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข

 


ดังนั้นหากรัฐบาลจะเปิดประเทศในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ด้วยแผนการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรประมาณ 50% เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและบริการสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ โดยไม่ต้องกักตัว จึงน่าจะให้ทางภาคเอกชนที่ความพร้อมนำเข้าวัคซีน เพื่อช่วยฉีดและสนับสนุนเงินทุน แบ่งเบาภาระรัฐบาล พร้อมๆ กับที่รัฐบาลจะได้เร่งการฉีดวัคซีนเร็วขึ้น 

 

โดยล่าสุดจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.) ครั้งที่ 1/2564 มีการพิจารณากำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง และพิจารณาแนวทางเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบในการประกอบการธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ การลดข้อจำกัดในการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะในสาขาเป้าหมาย และการปรับปรุงระบบศุลกากรและพิธีการศุลกากร เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนของกระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะต่อไป 

 


ข้อมูลจาก มติชน, www.thaiontours.com,  ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินโควิด-19,

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

‘บิ๊กตู่’ เผยไทยเตรียม เปิดประเทศ เต็มรูปแบบ หลังมีวัคซีน-รอดูสถานการณ์ทั่วโลก

จ่อ เปิดประเทศ ต.ค.นี้ ศบค.ถกคลายล็อก 1 เม.ย. พรุ่งนี้รู้สงกรานต์เล่นน้ำได้หรือไม่

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง