รีเซต

ความแตกต่างระหว่าง Coding และ Programming วิชาพื้นฐานของโรงเรียนในอนาคต

ความแตกต่างระหว่าง Coding และ Programming วิชาพื้นฐานของโรงเรียนในอนาคต
TNN ช่อง16
9 ธันวาคม 2565 ( 14:07 )
45
ความแตกต่างระหว่าง Coding และ Programming วิชาพื้นฐานของโรงเรียนในอนาคต

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วน การศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ถูกนำมาสอนในโรงเรียนของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการ Coding และ Programming ที่เชื่อกันว่าจะกลายเป็นวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วโลกบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรการศึกษา


ความแตกต่างระหว่าง Coding และ Programming 


การ Coding กล่าวโดยสรุป คือ การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยการแปลงคำสั่งภาษามนุษย์ให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ หรืออาจแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้


1. การนำภาษาการพูด ภาษาธรรมชาติ เรียงลำดับ แปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

2. การเขียน Coding ของโค้ดในภาษาโปรแกรมที่มีไวยากรณ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์

3. การแก้ไขข้อความธรรมดาอย่างง่าย เช่น แผ่นจดบันทึก หรือใช้โปรแกรมแก้ไขรหัส โอเพนซอร์สที่มีให้เลือกใช้อื่น ๆ

4. การ Coding สามารถใช้สร้างและอธิบายวิธีการทั้งแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อน รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่


การ Programming กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างชุดคำสั่งอัตโนมัติ กระบวนการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำได้งานได้ตามที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ รวมไปถึงการเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลอื่น ๆ หรืออาจแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้


1. การตรวจสอบสคริปต์ที่ใช้สำหรับชุดคำสั่งและฟังก์ชันการคำนวณ

2. การเขียนโปรแกรมไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสเท่านั้น แต่ยังเข้าใจการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลและการนำไปใช้

3. การเขียนโปรแกรมต้องการเครื่องมือวิเคราะห์ โปรแกรมการสร้างแบบจำลอง เครื่องสร้างโค้ด และกรอบการทดสอบที่หลากหลาย

4. การเขียนโปรแกรมสามารถสร้างแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์


รู้หรือไม่? :  ในอนาคตเชื่อว่าการเรียน Coding จะกลายเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญในโรงเรียนเด็กยุคใหม่ ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีโรงเรียนที่สอนเด็กเรื่องการเรียน Coding เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ที่มาของข้อมูล Lewagon, Goodcore


ข่าวที่เกี่ยวข้อง