รีเซต

เอกชนชี้ดึงมหาเศรษฐี ระดมสมองต้องเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ห้ามหาผลประโยชน์เข้าตัว

เอกชนชี้ดึงมหาเศรษฐี ระดมสมองต้องเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ห้ามหาผลประโยชน์เข้าตัว
มติชน
18 เมษายน 2563 ( 16:00 )
82
1
เอกชนชี้ดึงมหาเศรษฐี ระดมสมองต้องเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ห้ามหาผลประโยชน์เข้าตัว
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เป็นเรื่องดีที่นายกรัฐมนตรี จะเชิญกลุ่มมหาเศรษฐกิจ หรือกลุ่มคนมีรายได้สูงที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องธุรกิจ มาระดมความเห็นเพื่อมาฟื้นฟูประเทศร่วมกัน รวมทั้งแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มคนมีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง โดยสิ่งสำคัญที่สุด กลุ่มบุคคลที่นายกฯเชิญมา ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก ไม่ใช่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
 
นายสุพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการฟื้นฟูประเทศในระยะต่อไป เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แบ่งเป็นการฟื้นฟูในประเทศ อาทิ เน้นการใช้สินค้าในประเทศไทย การใช้นวัตกรรมต่างๆ การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง เกษตรกร การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ โดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามา เพื่อลดต้นทุน และการฟื้นฟูการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ การหาตลาดส่งออกเพิ่มเติม การสร้างความเชื่อมั่นในการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง