ภัยแล้งกระทบ"อ้อย"ฤดูผลิตปี 63/64 ลดลง

ภัยแล้งกระทบ"อ้อย"ฤดูผลิตปี 63/64 ลดลง
TNN ช่อง16
5 พฤศจิกายน 2563 ( 11:47 )
98
ภัยแล้งกระทบ"อ้อย"ฤดูผลิตปี 63/64 ลดลง

วันนี้(5พ.ย.63)นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั้ง 58 โรง ได้จัดสัมมนา workshop ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่คาดว่าจะเปิดหีบอ้อยได้ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยในฤดูการผลิตนี้ คาดว่า จะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ 70 ล้านตัน ลดลงจาก 75 ล้านตันในปีก่อน  เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอย่างมาก  การสัมมนาครั้งนี้ จะหารือแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยต้องการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกอ้อย 


ขณะเดียวกัน กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล มุ่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยทุกโรงงานจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่กำหนดเป้าหมายลดอ้อยไฟไหม้ในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ เหลือไม่เกิน 20% จึงวางแนวทางให้ความช่วยเหลือชาวไร่ในการจัดเก็บผลผลิต พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวไร่คู่สัญญาว่ากำลังการผลิตของโรงงานมีเพียงพอในการหีบอ้อยตามกรอบเวลา ดังนั้น ชาวไร่จึงไม่ต้องเร่งจัดเก็บผลผลิตด้วยวิธีการเผาอ้อยที่ต้องถูกหักเงินค่าอ้อย ทำให้ได้รับรายได้ลดลง

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ยังกำหนดแนวทางในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้อยู่ในระบบอุตสาหกรรม โดยให้ TSMC เป็นองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิสาขาวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านเพาะปลูกอ้อย เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรฝ่ายไร่ให้มีคุณภาพ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอนาคต  

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง