ชาวไร่อ้อยเฮ! ข้อเสนอรง.น้ำตาลประกันราคาอ้อยตันละ 1,000 บาท

ชาวไร่อ้อยเฮ! ข้อเสนอรง.น้ำตาลประกันราคาอ้อยตันละ 1,000 บาท
มติชน
9 เมษายน 2564 ( 02:35 )
72
ชาวไร่อ้อยเฮ! ข้อเสนอรง.น้ำตาลประกันราคาอ้อยตันละ 1,000 บาท

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้า​สำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 เปิดเผยว่า จากการที่ตัวแทนชาวไร่อ้อยได้ร่วมหารือกับ 3 สมาคมโรงานน้ำตาลทรายถึงกรณีที่โรงงานน้ำตาลทรายได้ยื่นเสนอการประกันราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีบปี 2564/65 เฉพาะอ้อยสดที่จะเป็น 1,000 บาทต่อตันความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.โดยไม่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนั้น ถือเป็นเรื่องรับได้ จะส่งเสริมให้ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ขอดูรายละเอียดอีกครั้ง เพราะทางปฏิบัติกังวลว่าโรงงานอ้อยทั้ง 57 แห่งจะดำเนินการได้เหมือนกันหรือไม่ เพราะแต่ละโรงงานมีสภาพคล่องทางการเงินต่างกัน การประกันราคาฯต้องมีเงินจ่ายก่อน ขณะที่แนวโน้มผลผลิตอ้อยในฤดูหีบปี 2564/65 ที่จะเปิดหีบช่วงปลายปีนี้มีสัญญาณว่าจะดีกว่าปี 2563/64 ที่เพิ่งปิดหีบได้ผลผลิตเพียง 66.66 ล้านตัน เนื่องจากแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นจะสูงกว่าจูงใจเกษตรกรปลูก และฝนมาเร็ว

 

 

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า จะรอหนังสือแจ้งจากฝ่ายโรงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกชาวไร่อ้อยทั้งหมด เบื้องต้นโรงงานน้ำตาลเสนอ การประกันราคาอ้อยขั้นต้น(อ้อยสด) 1,000 บาทต่อตัน(10ซี.ซี.เอส.) เป็นเวลา 1 ปีหรือฤดูการผลิตปี 2564/65 เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจบำรุง ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณอ้อยมีทิศทางที่ปรับตัวสูงจากช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลงจากภัยแล้ง

 

 

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาชาวไร่อ้อย กล่าวว่า ข้อเสนอของโรงงานน้ำตาลถือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ชาวไร่อ้อยรับรู้ล่วงหน้าว่าราคาอ้อยขั้นต้นจะไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อตันทำให้ชาวไร่กล้าลงทุนในการบำรุงรักษาอ้อยตอหรือการซื้อพันธุ์อ้อยมาปลูกเพิ่ม ซึ่งโรงงานจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ล่าสุดโรงงานแจ้งว่าจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมและตัวแทนในคณะอนุกรรมาธิการฯ แต่ยืนยันสนับสนุนร่างของฝ่ายราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง