รีเซต

เช็คเงิน ธ.ก.ส. เปิดเงื่อนไขเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ "โครงการปลูกอ้อย ธ.ก.ส." ชดเชยดอกเบี้ย 2 - 3% ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย

เช็คเงิน ธ.ก.ส. เปิดเงื่อนไขเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ "โครงการปลูกอ้อย ธ.ก.ส." ชดเชยดอกเบี้ย 2 - 3% ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
Ingonn
6 มิถุนายน 2565 ( 08:56 )
689
เช็คเงิน ธ.ก.ส. เปิดเงื่อนไขเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ "โครงการปลูกอ้อย ธ.ก.ส." ชดเชยดอกเบี้ย 2 - 3% ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย

เช็คเงิน ธ.ก.ส. โครงการชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อย สูงสุด 3% สำหรับการบริหารจัดการไร่อ้อย ปี 65 – 67 เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กเลย!

 

ครม.เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2567 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท และรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2 - 3% ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่ง ครม.อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เป็นเงิน 789.75 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

 

โครงการชดเชยดอกเบี้ย 2 - 3% ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนี้ มีเป้าหมายเพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย การปรับพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นแปลงใหญ่ และการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ใช้ในการปลูกอ้อยและบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างครบวงจร

 

โดยวงเงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งวงเงินกู้แต่ละรายรวมทุกวัตถุประสงค์แล้วต้องไม่เกิน 38.05 ล้านบาท ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย รายละไม่เกิน 500,000 บาท เช่น
  • การขุดบ่อสระ
  • กักเก็บน้ำ
  • การเจาะบ่อบาดาล  
  • การจัดทำระบบน้ำ

 2. เพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย เป็นแปลงใหญ่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลการเกษตร รายละไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราไม่เกินไร่ละ 2,500 บาท

 3. เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น
  • รถตัดอ้อย รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท
  • รถคีบอ้อย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • รถแทรกเตอร์ รายละไม่เกิน 6 ล้านบาท
  • มีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ 3 ปี (1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2567) 

ระยะเวลาการชำคืน

แบ่งเป็นเงินกู้การบริหารจัดการน้ำและปรับพื้นที่ปลูกอ้อย ไม่เกิน 6 ปี ส่วนการซื้อเครื่องจักรกลชำระคืนไม่เกิน 8 ปี โ

 

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 2  
 • รัฐบาลจะชดเชยให้ ธ.ก.ส.ร้อยละ 2 - 3% ขึ้นอยู่กับประเภทผู้กู้
 • ยกเว้นการซื้อรถบรรทุก คิดจากผู้กู้ร้อยละ 4 และรัฐบาลจะไม่ชดเชยให้ 

 

 

 

ข้อมูล thaigov

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง