รีเซต

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 32 โอนเงินเกษตรกรกี่บาท

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 32 โอนเงินเกษตรกรกี่บาท
TrueID
24 พฤษภาคม 2566 ( 09:30 )
193K
12
เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 32 โอนเงินเกษตรกรกี่บาท

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 32 เงินเกษตรกร เข้าแล้ว ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร วันที่ 24 พ.ค. 66 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 32 เช็คราคาข้าว ล่าสุดที่นี่ หากเงินประกันรายได้ไม่เข้า ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านได้

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 32

 

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 32 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ 

 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 32 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2566 โดย

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 313.05 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 5,008.80 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

 

โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 


ทั้งนี้ การที่ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี ในระดับที่สูงกว่าราคาประกัน ทำให้ไม่มีส่วนต่างชดเชย ส่งผลให้รัฐบาลจ่ายชดเชยส่วนต่างน้อยลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

สำหรับในงวดที่ 1 - 31 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.636 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,866.81 ล้านบาท เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 24

 

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 24 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28-24 มีนาคม 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 29 มีนาคม นี้ 

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 24

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 24) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,591.10 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,889.72 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,878.44 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,218.98 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 408.90 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 110.28 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 121.56 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 23

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 23 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 22 มีนาคม นี้ 

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 23

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 23) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,612.20 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,914.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,918.67 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,190.67 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 387.80 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 85.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 81.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 22

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 22 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2566   ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 15 มีนาคม นี้  โครงการประกันรายได้ข้าว งวดที่ 22 จ่ายตันละ

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,623.27 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 376.73 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,027.68 บาท 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,948.43 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 51.57 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 1,289.25 บาท 
 • ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 9,993.54 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 6.46 บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 193.80 บาท 
 • ข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,216.29 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว  ทั้งนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยงวดนี้ จำนวน 7,052 ครัวเรือน

 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินในงวดที่ 1-21 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วจำนวน 2 ล้าน 6 แสน 1 หมื่น 5 พันครัวเรือน จำนวนกว่า 7,857 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4 ล้าน 6 แสนครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 53,965 ล้านบาท  สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

 

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 21

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 21 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม นี้ 

 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 3 มีนาคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 21) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,630.87 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,968.84 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,956.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,255.26 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 369.13 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 31.16 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 43.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 20

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 20 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 1 มีนาคม นี้ 

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 20

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 20) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,635.69 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,032.87 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,901.01 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,325.32 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 364.31 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 98.99 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 19

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 19 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ 

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 19

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 19) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,632.23 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,090.32 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,899.37 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,460.47 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 367.77 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 100.63 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 18

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 18 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ 

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 18

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 18) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,644.35 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,135.11 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,993.02 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,550.07 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 355.65 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 6.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 17

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 17 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566   ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ 4,678 ครัวเรือน

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 17

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 17) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,658.81 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,150.26 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 11,150.26 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,555.44 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 341.19 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 16

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 16 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เห็นชอบการกำหนตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 (งวดที่ 16) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 16

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 16) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,656.68 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,177.49 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,081.45 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,553.52 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 343.32 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 15

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 15 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เห็นชอบการกำหนตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 (งวดที่ 15) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 15

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 15) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่14 - 20 มกราคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,614.88 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,147.94 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,052.72 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,540.13 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 385.12 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 14

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 14 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เห็นชอบการกำหนตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 (งวดที่ 14) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 14

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 14 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค.2566 ดังนี้ 

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,139.99 บาท 
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางตันละ 13,540.74 บาท 
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,081.16 บาท
 4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,949.63 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,492.79 บาท 

 

 

 

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ชดเชยตันละ 860.01 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,040.14 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 459.26 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,348.16 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 50.37 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 1,511.10 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 ม.ค. 2566 มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 3,516 ครัวเรือน และจนถึงวันที่ 11 ม.ค. 2566 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร งวดที่ 1 - 13 จำนวนถึง 2.575 ล้านครัวเรือน

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 13

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 13 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เห็นชอบการกำหนตราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 (งวดที่ 13) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 13

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 13) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,022.95 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,510.36 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,008.74 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,798.11 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,491.98 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 13 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 977.05 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 489.64 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 201.89 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 12

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 12 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 12) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 12

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 29 ธันวาคม2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 12) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,997.01 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,452.29 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,974.52 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,749.90 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,476.50 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 12 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,002.99 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 547.71 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 25.48 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 250.10 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 11

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 11 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 11) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 11

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 23 ธันวาคม2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 11) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,900.55 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13.392.57 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,889.02 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,638.57 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,395.70 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 11 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,099.45 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 607.43 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 110.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 361.43 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 10

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว 65/66 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 25/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 10) กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 10

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 16 ธันวาคม2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 10) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,924.10 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,401.24 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,711.69 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,503.11 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,226.11 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 10 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,075.90 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 598.76 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 288.31 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 496.89 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

เงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 เข้าวันไหน

เงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 งวดที่ 10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นี้ ต่อไป หากเงินประกันรายได้ไม่เข้า ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านได้

 

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร งวดที่ 9

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 9 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2565 จำนวน 5 ชนิดคือ

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 9

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 9 ธันวาคม2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 9) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,253.21 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,470.78 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,658.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,488.83 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,131.05 บาท

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 9 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 746.79 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 529.22 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 341.41 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 511.17 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

เงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 งวดที่ 9 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นี้ ต่อไป หากเงินประกันรายได้ไม่เข้า ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านได้

 

 

 

 

เช็คเงินเกษตรกร งวดที่ 8

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว 65/66 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8) ธ.ก.ส. ได้เตรียมโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในงวดที่ 8 เข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 557.58 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 192,775 ครัวเรือน

 

หากเงินประกันรายได้ไม่เข้า ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านได้ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 8

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/6 งวดที่ 8 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,193.06 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,433.45 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,630.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,468.04 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,112.38 บาท

 

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 8 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 806.94 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 566.55 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 369.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 530.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

เงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าวันไหน

ธ.ก.ส. จะโอนเงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 ล่าสุด เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง และจะประกาศทุก 7 วัน ขอให้ติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

 

เงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 งวดที่ 8 เข้าวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หากเงินประกันรายได้ไม่เข้า ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านได้

 

 

เงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชยส่งให้ ธ.ก.ส. ประมวลผลเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวทั้งนี้ เกษตรกรสามารถรตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง