รีเซต

โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 12 เช็คเงินเกษตรกร ที่นี่!

โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 12 เช็คเงินเกษตรกร ที่นี่!
TrueID
22 กุมภาพันธ์ 2566 ( 16:27 )
34.5K
4
โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 12 เช็คเงินเกษตรกร ที่นี่!

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 12 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เช็คเงินเกษตรกร โครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ววันนี้

 

เช็คเงินไร่ละ 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1.000 บาท ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะจ่ายตรงให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ  20,000 บาท โดยโอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อช่วงวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวนกว่า 50,615 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 4.29 ล้านราย

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 12

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 12 เป็นเงินกว่า 21.72 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 3,302 ครัวเรือน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 11

ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เข้าสู่บัญชีเกษตรกรโดยตรงอีกจำนวน 22.77 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ 9,266 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 11 เป็นเงินกว่า 21.41 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4,319 ครัวเรือน  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 10

ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรอีกกว่า 3,742 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 19.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน)  ครั้งที่ 10 เป็นเงินกว่า 17.92 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 3,086 ครัวเรือน โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินไร่ละพันได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 6

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ผ่าน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการ ไร่ละพัน)  ครั้งที่ 6 เป็นเงินกว่า 71.38 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 10,103 ครัวเรือน โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรวันที่ 11 มกราคม 25666

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 5

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (โครงการไร่ละพัน)  ครั้งที่ 5 เป็นเงินกว่า 130.53 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 17,284 ครัวเรือน โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรวันที่ 5 มกราคม 25666

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 3

ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 3 เป็นเงินกว่า 903.44 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 111,973 ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 10 และงวดที่ 1 - 9 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 218.95 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 70,754 ครัวเรือน โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรวันที่ 21 ธันวาคม 2565

 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 บาท ปี 65/66 งวดที่ 2

ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 2 ธันวาคม 2565 จะมีการโอนเงินจากนโยบายช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  ผ่านทาง ธ.ก.ส. รอบที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศอีก จำนวน 204,471 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 1,780 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นกำลังใจและเป็นทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้มีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ซึ่งนอกจากโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 แล้ว ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 ด้วย

 

วิธีเช็คเงินเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง