รีเซต

เช็คเงินน้ำท่วม เข้าวันไหน โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 - 9,000 บาท

เช็คเงินน้ำท่วม เข้าวันไหน โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 - 9,000 บาท
TrueID
25 เมษายน 2566 ( 13:14 )
176.8K
9
เช็คเงินน้ำท่วม เข้าวันไหน โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 - 9,000 บาท

เงินเยียวยาล่าสุด เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ปภ.แจ้ง โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม วันไหน โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 - 9,000 บาท/ครัวเรือน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปี 65 ดีเดย์ล็อตแรก 20 ม.ค.นี้

 

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม

เงินน้ำท่วม เข้าวันไหน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 14 ครั้ง จำนวน 553,795 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,503,555,000 บาท (เมื่อวันที่ 20,24,31 ม.ค. 2566 และ 1,2,3,6,7,8,9,13,14,15,17 ก.พ. 2566)  และเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

 

สำหรับกรณีพื้นทีประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และอ่างทอง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 
 
ทั้งนี้ ครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้จะต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจหรือผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบ Online ได้ที่ (https://flood65-2.disaster.go.th) หรือยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566

 

 

ครั้งที่ 15 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 33 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชรขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม นครสวรรค์ นครราชสีมา ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ สตูล หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุทัยธานี และอุบลราชธานี ให้ธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินอีกจำนวน 19,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 110,193,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 ก.พ.66

 

ครั้งที่ 14 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่  พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ลพบุรี นนทบุรี อ่างทอง นครราชสีมา นครปฐม ชัยภูมิ  ปราจีนบุรี พิษณุโลก พะเยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม เชียงราย สระบุรี ระยอง ตาก ศรีสะเกษ สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุโขทัย ร้อยเอ็ด และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 58,894 ครัวเรือน เป็นเงิน 329,866,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 17 ก.พ.66

 

ครั้งที่ 12 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ สตูล ร้อยเอ็ด สุโขทัย มหาสารคาม ราชบุรี สิงห์บุรี อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ตรัง บุรีรัมย์ ลำพูน เพชรบูรณ์ น่าน ระนอง และลพบุรี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน จำนวน 22,616 ครัวเรือน เป็นเงิน 130,350,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 14 ก.พ.66

 

ครั้งที่ 11 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และศรีสะเกษ ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน จำนวน 27,475 ครัวเรือน เป็นเงิน 150,157,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 13 ก.พ.66

 

ครั้งที่10 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครนายก หนองบัวลำภู สุราษฎ์ธานี ขอนแก่น ปราจีนบุรี หนองคาย สุพรรณบุรี ยโสธร ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 52,587 ครัวเรือน เป็นเงิน 381,555,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 9 ก.พ.66

 

ครั้งที่ 9 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 43,375 ครัวเรือน เป็นเงิน 237,661,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 8 ก.พ 66

 

ครั้งที่ 7 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ รอยเอ็ด ตาก ปทุมธานี และนครปฐม ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ เงินน้ำท่วม เข้าวันที่ 6 ก.พ 66 

 

ครั้งที่ 6 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด สุโขทัย ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ขอนแก่น อุบลราชธานี ลพบุรี ลำปาง จันทบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ภูเก็ต ชัยนาท ชลบุรี พะเยา กาฬสินธุ์ และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,554 ครัวเรือน เป็นเงิน 372,540,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ เงินน้ำท่วม เข้าวันที่ 3 ก.พ 66 


ครั้งที่ 5 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท เงินน้ำท่วม เข้าวันที่ 2 ก.พ.66 โอนจ่ายเงินสำเร็จ 57,317 ครัวเรือน เป็นเงิน 330,675,000 บาท

 

ทั้งนี้ ปภ.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบกรณีข้อมูลที่ตีกลับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,772 ครัวเรือน และ ปภ.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่  ชัยภูมิ สุโขทัย สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุทัยธานี ปทุมธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ กาญจนาบุรี และทุกจังหวัดที่มีข้อมูลตีกลับ


อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

 

 

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม กี่บาท

  1. ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 8,380  ครัวเรือน จำนวนเงิน 41,900,000 บาท

  2. ครัวเรือนละ 7,000 บาท จำนวน 4,738 ครัวเรือน จำนวนเงิน 33,166,000 บาท

  3. ครัวเรือนละ 9,000 บาท จำนวน 26,308  ครัวเรือน จำนวนเงิน 236,772,000 บาท

 

เงินน้ำท่วม เข้าบัญชีวันไหน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยต่อไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 

 

สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่มีข้อสงสัย หรือจะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง