รีเซต

เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เปิดเกณฑ์ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 - 9,000 บาท/ครัวเรือน

เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เปิดเกณฑ์ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 - 9,000 บาท/ครัวเรือน
Ingonn
5 ธันวาคม 2565 ( 07:21 )
59.4K
8
เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เปิดเกณฑ์ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000 - 9,000 บาท/ครัวเรือน

เงินเยียวยาล่าสุด เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ครม.อนุมัติงบฯ เงินเยียวยาน้ำท่วม 5,000, 7,000 และ 9,000 บาท/ครัวเรือน ตามกรณี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมขัง วงเงิน 6,258 ล้านบาท เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม ได้วันไหน ทำอย่างไรบ้าง

 

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 โดยได้อนุมัติกรอบวงเงินกว่า 6,258 ล้านบาท สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า 1,046,460 ครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 66 จังหวัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน ให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและให้สามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ด้วย เงินช่วยเหลือมีอัตราตั้งแต่ 5,000-9,000 บาท 

 

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม กี่บาท

 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 5,000 บาท

 2. กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 7,000 บาท

 3. กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 9,000 บาท

 

เกณฑ์ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม

 1. ต้องเป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง  28 ตุลาคม 2565 ทั้งกรณีน้ำท่วมโดยฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้

 2. ต้องเป็นที่อยู่ที่ประสบอุทกภัยตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่ง คือ ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง เกินกว่า 7 วันขึ้นไป

 3. ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ และต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณภัย และผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด สำหรับกรุงเทพมหานครต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร

 4. กรณีที่ประสบภัยหลายครั้ง ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว

 

เงินเยียวยาน้ำท่วม ได้วันไหน

 • การจ่ายเงินช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเป็นจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน ในระบบพร้อมเพย์

 

วิธีขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ ได้แก่

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย
  • สัญญาเช่าบ้าน
  • กรณีเป็นที่อยู่อาศัยอื่นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงนามรับรองร่วมกันอย่างน้อย 2 ใน 3

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ขณะนี้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่  มหาสารคาม อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม โดยยังมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง