รีเซต

ชาวไร่อ้อยเตรียมเฮ! รัฐมั่นใจ ค่าอ้อยฤดูการผลิต ไม่ต่ำกว่าตันละพัน

ชาวไร่อ้อยเตรียมเฮ! รัฐมั่นใจ ค่าอ้อยฤดูการผลิต ไม่ต่ำกว่าตันละพัน
TNN ช่อง16
8 พฤศจิกายน 2565 ( 10:14 )
39
ชาวไร่อ้อยเตรียมเฮ! รัฐมั่นใจ ค่าอ้อยฤดูการผลิต ไม่ต่ำกว่าตันละพัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 กรอบวงเงินช่วยเหลือ 8,159 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเดือนตลุาคม ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 125,194 ราย เป็นเงิน 8,103.74 ล้านบาท 

โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปี 2565 – 2567 วงเงินให้กู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย จัดซื้อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ เพื่อใช้ในไร่อ้อย

สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/2566 คาดการณ์ว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อย จะได้ราคาอ้อยขั้นต้นในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตันละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาน้ำตาลตลาดโลกด้วย หากราคา (รวมพรีเมี่ยม) อยู่ที่ประมาณ 20.00 เซนต์/ปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 34 บาท/เหรียญสหรัฐ ทำให้มั่นใจได้ว่าราคาอ้อยขั้นต้นในปีนี้จะมีราคาสูงกว่าตันละ 1,000 บาท อย่างแน่นอน 

ที่มาข้อมูล :TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง