รีเซต

TNN Exclusive : APEC 2022 นวดแผนไทย การบริการที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือ

TNN Exclusive : APEC 2022 นวดแผนไทย การบริการที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือ
TNN ช่อง16
14 พฤศจิกายน 2565 ( 10:50 )
48
TNN Exclusive : APEC 2022 นวดแผนไทย การบริการที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือ

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APEC 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ถือว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ได้มีการเตรียมไว้สำหรับรองรับบรรดาผู้นำและผู้ติดตามจำนวนมาก ก็คือการเผยแพร่การนวดแผนไทย ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คาดหวัง ว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความรับรู้ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกรับรู้ว่า การนวดแผนไทย ต้องใช้ฝีมือและการฝึกอบรม ซึ่งผู้ที่ฝึกอบรมแล้วนั้น จะสามารถสร้างความผ่อนคลายได้มากน้อยขนาดไหน ติดตามได้จากรายงานของคุณณัฐพลพรหมมา 


วันนี้ (14 พ.ย.)  ถือเป็นวันแรกของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 2022  ซึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ในปีนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ และสาธิตการนวดไทย และสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ รองรับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ที่มาทำข่าวการประชุม เพื่อสร้างความผ่อนคลายและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญและมีชื่อเสียงประภาวรินทร์ ธนากูลนนทภัทรน์ หมอนวด เล่าว่า  ปัจจุบันการนวดแผนไทย ถือเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก ซึ่งหมอนวดถือเป็นงานบริการ ซึ่งต้องมีทักษะและต้นทุนค่าจ้างสูงเหมือนงานช่างฝีมือ จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง รวมถึงจะต้องศึกษาสรีระต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แต่ยังคงต้องฝึกฝนต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเกิดความชำนาญอีกด้วย 


ขณะที่ จีระนันท์ ถีรสมบูรณ์สิน หมอนวดอีก 1 ราย ใช้อาชีพการนวดเป็นอาชีพหลัก ซึ่งอาชีพนวดถือเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี นาย บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะไปให้บริการนวดแผนไทย ภายในงานประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค 2022 โดยมีการเตรียมพนักงานนวดไว้ 30-50 คน โดยเป็นการนวดบ่าไหล่ นวดผ่อนคลาย และนวดผ่อนเส้น เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติเข้าใจ ว่าการนวดที่สร้างความผ่อนคลาย และความสุข จะต้องเป็นผู้ที่เป็นพนักงานนวดไทยเท่านั้น เพราะเป็นอาชีพที่ใช้มาตรฐาน ใช้ฝีมือ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเอเปคได้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับทั่วโลกได้มีความเข้าใจ ว่าการนวดไทยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ปัจจุบันแรงงานที่มีทักษะด้านนวดไทยหรือนวดสปา มีรายได้เฉลี่ยถึงเดือนละ 20,000-30,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพ AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง