วันหยุดเข้าพรรษา ท่องเที่ยวชุมชนเติบโตตามกระแส New nomal

วันหยุดเข้าพรรษา ท่องเที่ยวชุมชนเติบโตตามกระแส New nomal
77ข่าวเด็ด
6 กรกฎาคม 2563 ( 02:55 )
19
วันหยุดเข้าพรรษา ท่องเที่ยวชุมชนเติบโตตามกระแส New nomal


รถยนต์จากต่างจังหวัดทยอยเดินทางเข้าไปยังแหล่งท้องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในชุมชนของจังหวัดแพร่ช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา โดยเฉพาะที่ตำบลสวนเขื่อน และ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปไหว้พระทำบุญในชุมชนที่มีวัดบรรยากาศสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่เป็นชนบท โดยเฉพาะที่วัดนาคูหา และ วัดพระธาตุอินแขวน ตำบลสวนเขื่อน พระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ จนส่งผลถึงการจราจรในชุมชนที่มีถนนเล็กแคบและเป็นเส้นทางบนภูเขา ทำให้เกิดการติดขัดเดินทางไม่สะดวก นักท่องเที่ยวหลายคนต้องเลิกล้มความตั้งใจพระไม่สามารถเดินทางเข้าไปยังวัดได้ตามต้องการ


ในเทศกาลวันหยุดเข้าพรรษาปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดแพร่ หลังมีโรคโควิด 19 ระบาด ทำให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยมีระบบป้องกันการระบาดของโรคควบคู่ไปด้วย จนถือเป็นสภาวะปกติ New nomal เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ ตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าวัด และการสวมหน้ากากอนามัย เวลาที่มีการสนทนา และเปิดหน้าเพือต้องการถ่ายรูป


ในช่วงวันหยุดเทศกาลทางพุทธศาสนาครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวเพิ่มกว่าช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตในชุมชนเป็นอย่างดีท่ามกลางการเฝ้าระวังในการระบาดของไวรัสโควิด อยู่ในระยะที่ 5 ส่งผลให้กระแสการเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนเริ่มฟื้นตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง