รีเซต

เปิด 6 อุตสาหกรรมแรงแห่งปี แนะรีบลุยตอนนี้!!

เปิด 6 อุตสาหกรรมแรงแห่งปี แนะรีบลุยตอนนี้!!
มติชน
13 มกราคม 2565 ( 11:00 )
128
เปิด 6 อุตสาหกรรมแรงแห่งปี แนะรีบลุยตอนนี้!!

มติชนออนไลน์‘ มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 และอุตสาหกรรมที่จะมาแรงแน่ๆในปีเสือนี้

 

ดร.ณัฐพล ให้ความเห็นว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ประเมินว่า ศก.โลกมีแนวโน้มพื้นตัว IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะขยายตัว 4.9% ขณะที่ Morgan Stanley ประเมินว่า GDP โลกจะขยายตัว 4.7%

 

ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มพื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินว่าจะขยายตัว 1.2% ในปี 2564 และ 3.5-4.5% ในปี 2565 ขณะที่การบริโภคคาดว่าจะพื้นตัวต่อเนื่องได้ตามการพื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ การผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุขของภาครัฐหลังไทยมีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการการเปิดประเทศ โดยศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนในปี 2565 จะเติบโตที่ 3.6% จาก 1.1% ในปี 2564

 

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลกยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในระดับทรงตัว และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในกลุ่มประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้ในวงกว้าง ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะพื้นตัวแต่อาจจะยังไม่กลับมาได้อย่างสมบูรณ์ และมีปัจจัยเสี่ยงจากการกลายพันธ์ของไวรัส โดยเฉพาะสายพันธุ์ “โอมิครอน” ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อง่ายกว่าสายพันธุ์ “เดลต้า” ที่ระบาดในปัจจุบัน

 

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลยังเป็นเทรนสำคัญของอุตสาหกรรมโลก โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจ บนออนไลน์ โดยพบว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยปี 2020 ขยายตัว 81% คิดเป็นมูลค่า 294,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) โดย 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 1,105%

 

ทั้งได้ ดีพร้อม ได้ประเมินว่า อุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจ คาดว่าจะประสบความสำเร็จในปีนี้ ได้แก่

 

1.อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป เป็นสาขาอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการกลับมาพื้นตัว ของการบริโภคของภาคประชาชน และนโยบายภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการบริโภค เช่น นโยบายคนละครึ่ง เป็นต้น แนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความสะดวกสบายมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เติบโต เช่น ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม, ธุรกิจ Street Food, ธุรกิจอาหารพร้อมทานแช่เย็น-แช่แข็ง เป็นต้น

 

2.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะสามารถพื้นตัวได้ตามการพื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก ศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดว่าในปี 2565 ปริมาณการขายในประเทศจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.0-6.0% โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การส่งออกน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากการพื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เติบโต เช่น ธุรกิจค้ารถยนต์, ธุรกิจชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

 

3.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์และอุปกรณ์ ได้รับผลบวกจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความนิยมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ E-commerce ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ปี 2564 มูลค่าการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ B2C E-commerce (เฉพาะสินค้า) น่าจะขยายตัว 30% เมื่อเทียบกับปี 63 หรือมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท ขณะที่สถานการณ์ Covid-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้อัตราการทำงานที่บ้าน/ เรียนที่บ้าน (Work of home) มีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เติบโต เช่น ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น พีซี โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต เกมคอนโซล และสมาร์ทโฟน, ธุรกิจผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์, ธุรกิจแพลตฟอร์ม ผู้ทำ content – YouTuber – ผู้รีวิวสินค้า เป็นต้น

 

4.อุตสาหกรรมคลังสินค้า ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และที่เกี่ยวข้อง เป็นสาขาที่เติบโตตามความนิยมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ E-commerce โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เติบโต เช่น ธุรกิจเดลิเวอรี่และขนส่งสินค้า,ธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้า, ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นต้น

 

5.อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี ได้รับแรงสนับสนุนจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลก โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เติบโต เช่น ธุรกิจผู้ผลิตเครื่องจักรกล ธุรกิจซ่อมบำรุง ธุรกิจผู้ผลิตและประกอบระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

 

6.อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมากในช่วง Covid – 19 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ในระบบสาธารณสุข และคาดว่าในปี 2565 ความต้องการใช้จะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ และผู้ผลิตชุดตรวจ ATK รวมถึงกระแสการใช้แพทย์ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เติบโต เช่น ธุรกิจผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแอลกฮออล์ เจลน้ำมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย ธุรกิจผู้ฉีดเข็มฉีดยา ธุรกิจผู้ผลิตและสกัดสารสมุนไพร เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง