รีเซต

อุตสาหกรรมสั่งลุยเสริมทักษะชุมชน-เพิ่มอาชีพ-เพิ่มรายได้

อุตสาหกรรมสั่งลุยเสริมทักษะชุมชน-เพิ่มอาชีพ-เพิ่มรายได้
TNN ช่อง16
4 ธันวาคม 2565 ( 17:21 )
88
อุตสาหกรรมสั่งลุยเสริมทักษะชุมชน-เพิ่มอาชีพ-เพิ่มรายได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการบริการ ตามโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ณ อาคารสุขภาวะบ้านป่าแดง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

นายกิตติโชติ ศุภกำเนิด ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวว่า ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และเริ่มมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนามากขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ได้มีการดำเนินการเช่นเดียวกับศูนย์ฯ ภาคด้วย แต่จะเป็นการดำเนินการที่ไม่ทับซ้อนกัน วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือต้องการที่จะให้คนในชุมชนได้นำเอาทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอด สร้างเป็นอาชีพ หรืออาชีพเสริมได้

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับหลักสูตรที่ 2 ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นช่างได้ ทั้งการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปะยางรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือซ่อมพัดลม หม้อหุงข้าว โดยทางศูนย์จะมีชุดการสอน อุปกรณ์บางส่วนที่สามารถนำกลับไปใช้เพื่อประกอบอาชีพในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะมีการปรับบทเรียนให้มีความสอดคล้องกับบางพื้นที่ด้วย อย่างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 2 และ 3 ให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากเรื่องของการวิจัยวัสดุต่าง ๆ แล้ว ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังเสริมในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาดในการเชื่อมโยงกับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาติดต่อทำการค้าขายกับชุมชนด้วยได้ ทางศูนย์ฯ จะมีนักออกแบบวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปช่วยเติมเต็ม หรือให้บริการเรื่องคำปรึกษา คำแนะนำ การพัฒนาสถานประกอบการ ให้เหนื่อยน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยนำเอาเรื่องของนวัตกรรมระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation) หรือการปรับปรุงในเรื่องของการทำ Kaizen หรือแนวคิดในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้สูงอายุ ด้วยโมเดลของเศรษฐกิจฐานราก BCG Model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เป็นการเพิ่มทักษะ และให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ หรือการเข้าไปพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย

ผู้ที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาและแนะนำสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 424 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://cim.dip.go.th/th และแฟนเพจ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง