รพ.สมุทรสาคร ซ้อมฉีดวัคซีนโควิดเต็มรูปแบบ คาดเริ่ม 1 มี.ค.นี้

รพ.สมุทรสาคร ซ้อมฉีดวัคซีนโควิดเต็มรูปแบบ คาดเริ่ม 1 มี.ค.นี้
TNN ช่อง16
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:40 )
87
รพ.สมุทรสาคร ซ้อมฉีดวัคซีนโควิดเต็มรูปแบบ คาดเริ่ม 1 มี.ค.นี้

วันนี้( 24 ก.พ.64) ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบเต็มรูปทุกขั้นตอน 


โดยเริ่มจากจุด 0 คือ จุดประชาสัมพันธ์ เข้าแถวรอรับบัตรคิว ตรวจอุณหภูมิวัดไข้ ล้างมือ เข้าห้องรับรองนั่งดูวีดีโอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับบริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการเฝ้าสังเกตตนเองหลังจากที่รับวัคซีนแล้วกลับไปพักที่บ้านจากนั้นเข้าสู่กระบวนการรับวัคซีน 


โดยเริ่มจากจุดที่ 1 ลงทะเบียน , จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต , จุดที่ 3 ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบความยินยอมการรับวัคซีน,จุดที่ 4 ฉีดวัคซีนโควิด 19 , จุดที่ 5 บันทึกข้อมูล/รับใบนัด , จุดที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกนไลน์ “หมอพร้อม” และ จุดที่ 7 วัดความดัน (อีกรอบ) พร้อมตรวจสอบใบนัด 


นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาครนั้น ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงฯ นั้น ในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาครมีความพร้อมที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับทุกคน เพราะการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่จะทำให้เสียเวลามากกว่าเดิมก็เนื่องจากมีการเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานเข้ามา ซึ่งจากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ก็สามารถประเมินความพร้อมได้ว่า ในแต่ละคนจะต้องใช้เวลาในการให้บริการมากน้อยแค่ไหนและยังมีขั้นตอนไหนที่ติดขัดอยู่บ้าง ส่วนประเด็นของการฉีดวัคซีนรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่ความยากของการฉีดแต่อยู่ที่จำนวนปริมาณของวัคซีนที่ได้รับมามากที่สุดในประเทศไทย เพื่อฉีดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกัน ยิ่งถ้าเราฉีดได้เร็วก็ยิ่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็ว จะทำให้สถานการณ์ของจังหวัดผ่อนคลายได้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดให้ได้เร็วขึ้นและจำนวนที่มากขึ้นด้วย


สำหรับเฉพาะโรงพยาบาลสมุทรสาครนั้น ในช่วงแรกนี้สามารถที่จะรองรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์ และ กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานด่านหน้าได้ประมาณ 1,900 คน  โดยในอาทิตย์แรกจะฉีดวันละประมาณ 500 คน จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นราวๆ วันละ 800 – 1,000 คน จากนั้นจึงจะทำการฉีดให้กับกลุ่มอื่นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ส่วนชนิดของวัคซีนที่จะฉีดให้ก่อนคือ วัคซีนซิโนแวค จากประเทศจีน ดังนั้นเมื่อได้วัคซีนมาแล้วก็จะต้องบริหารจัดการเพื่อรองรับกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  ที่จะต้องฉีดห่างกันประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาครคาดการณ์ว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 แต่จะเป็นช่วงเวลาใด และใครจะเป็นคนรับวัคซีนเข็มแรกนั้นก็ต้องรอดูความพร้อมและผลจากการประชุมพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง