รีเซต

JWD ปักธงขยายคลังสินค้าห้องเย็นในเมืองศก. รองรับดีมานด์ทั่วประเทศ

JWD ปักธงขยายคลังสินค้าห้องเย็นในเมืองศก. รองรับดีมานด์ทั่วประเทศ
ทันหุ้น
21 กันยายน 2563 ( 10:38 )
99
JWD ปักธงขยายคลังสินค้าห้องเย็นในเมืองศก. รองรับดีมานด์ทั่วประเทศ

ทันหุ้น-สู้โควิด : นายจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เปิดเผยว่าได้วางนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการได้รับการรับรองมาตรฐานคลังสินค้าห้องเย็นเป็นรายแรกๆ ของประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถให้บริการและการบริหารต้นทุน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจในประเทศไทย โดยล่าสุดคลังสินค้าห้องเย็นสุวินทวงศ์ ได้รับรางวัล ELMA 2020 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากในปี 2562 คลังสินค้าห้องเย็นบางนาและปี 2558 คลังสินค้าห้องเย็นมหาชัยเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้ว

 

บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานด้านระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้คลังสินค้าห้องเย็นมหาชัยเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้รับรองด้านระบบการจัดการทั้งในกระบวนการผลิต และกระบวนการแช่แข็งสินค้า รวมถึงกระบวนจัดเก็บสินค้าที่สอดคล้องกับระบบการจัดการในระดับสากลตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certificate 22000) และมาตรฐาน ISO 22000:2018 (Food Safety Management System) เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับได้ของกระบวนการทั้งหมดในห่วงโซ่อาหารที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติและลูกค้าในประเทศส่วนปี 2564 วางเป้าหมายขยายการได้รับรองมาตรฐานสากลเพิ่มเติมที่คลังสินค้าห้องเย็นบางนาและสุวินทวงศ์

 

ในขณะเดียวกัน คลังสินค้าห้องเย็นของ JWD ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น คลังสินค้าห้องเย็นมหาชัยได้รับใบอนุญาตMSC License หรือการรับรองการทำประมงจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมาตรฐาน ASC หรือการรับรองอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน, คลังสินค้าห้องเย็นบางนาได้รับมาตรฐานรับรองการส่งออกสินค้าประเภทสัตว์ปีกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นหรือ EST. 250, คลังสินค้าห้องเย็นสุวินทวงศ์ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในการจัดเก็บสินค้า เป็นต้น

 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q Mark และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิหรือ Q Cold Chain จากกรมการขนส่งทางบกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่และโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาการในระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

**ลงทุนคลังสินค้าห้องเย็นมหาชัย (อาคาร9)

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าห้องเย็น (อาคาร 9) ในย่านมหาชัย รองรับการจัดเก็บสินค้า 12,000 พาเล็ตจุดเด่น คือเป็นคลังสินค้าห้องเย็นสาธารณะที่นำระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ (ASRS) มาใช้ทดแทนการจัดเรียงสินค้าด้วยรถโฟล์คลิฟต์ช่วยลดการใช้แรงงาน และสามารถลดการใช้พลังงาน 10-15% เมื่อเทียบกับคลังสินค้าห้องเย็นระบบดั้งเดิม โดยระบบจัดเก็บสินค้าดังกล่าวเป็นรูปแบบเดียวกับอาคาร 8 แต่ใช้งบลงทุนลดลงมากกว่า10% จากเดิมลงทุนประมาณ500 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างและติดตั้งระบบแล้วเสร็จช่วงสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าประเภทสัตว์ปีกประเมินว่าภายในต้นไตรมาส 2/2564 จะมีอัตราใช้พื้นที่แตะ 60% ซึ่งถือเป็นจุดคุ้มทุน เนื่องจากมีสินค้าที่รอการเก็บแล้ว

 

โดยปัจจุบันคลังสินค้าห้องเย็นมหาชัย บางนาและสุวินทวงศ์ มีอัตราใช้พื้นที่เฉลี่ยกว่า 80% จากปัจจุบันมีความจุสินค้ากว่า 100,000 พาเล็ตบริษัทฯ จึงวางแผนขยายการลงทุนก่อสร้าง Cold StorageDistribution Center(ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น) ในจังหวัดเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฮับในการขนส่งแบบ Cross Docking หรือให้บริการรวบรวมสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อนำมาคัดแยก บรรจุหีบห่อ และจัดส่งให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศรองรับดีมานด์ในต่างจังหวัดและตอบสนองความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่มีแนวโน้มขยายตัว

 

เบื้องต้นได้วางโมเดลขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเอง 100% และร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ที่มีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรวมรวบกระจายสินค้ารวมทั้งบริการ on-site service โดยให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในรูปแบบการก่อสร้างใหม่และเช่าพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็น

 

“เราต้องการเป็น First Mover หรือผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนรุกขยายการลงทุนในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยมองว่าปัจจุบันลูกค้ามี Pain Point เกี่ยวกับการกระจายสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งในต่างจังหวัด การลงทุนCold Storage Distribution Center จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้” นายจิตชัย กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง