อบจ.สงขลา ช่วยเกษตรกรสวนผลไม้ ราคาตกต่ำจากโควิดระบาด รับซื้อแจกจ่ายบุคลากรการแพทย์

อบจ.สงขลา ช่วยเกษตรกรสวนผลไม้ ราคาตกต่ำจากโควิดระบาด รับซื้อแจกจ่ายบุคลากรการแพทย์
มติชน
31 กรกฎาคม 2564 ( 15:36 )
8
อบจ.สงขลา ช่วยเกษตรกรสวนผลไม้ ราคาตกต่ำจากโควิดระบาด รับซื้อแจกจ่ายบุคลากรการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ได้ทำการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรมีเงาะและมังคุด อย่างละ 1 ตัน ซึ่งได้คัดแยกมังคุดใส่ในกล่อง และเงาะบรรจุในถุงพลาสติก ลำเลียงขึ้นรถกระบะ 5 คัน นำไปแจกจ่าย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์และโรงพยาบาลอำเภอระโนด โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ อ.เมืองสงขล และ โรงทานวัดไทรงาม

 

 

รายงานข่าวว่า นายไพเจน มากสุวรรณ นายก อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ ไปช่วยเหลือเกษตรกร ที่อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นชาวสวนมังคุดและชาวสวนเงาะที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงโควิด ด้วยการรับซื้อมังคุดและเงาะอย่างละ 1 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

 

นายไพเจน กล่าวว่า อบจ.สงขลา ได้ซื้อผลไม้จากเกษตรกรอำเภอนาทวี ไปส่งมอบให้กับศูนย์พักพิงให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ที่ปัจจุบันเป็นที่พักของผู้ติดเชื้อ โรงทานวัดไทรงามด้วย ทางวัดไทรงามเขาตั้งครัว และกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั้งอ.สิงหนคร สทิงพระ ระโนด อ.หาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์โควิดทำให้ การขนส่งหยุดชะงัก ผลผลิตที่ออกมาไม่ว่าเงาะหรือมังคุด ทำให้ราคาตกต่ำมาก ช่วยเกษตรกรเพื่อให้สามารถที่จะระบาย ผลผลิตไปได้ระดับหนึ่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง