รีเซต

สธ.เตรียมงัด 4 มาตรการรับมือ PM2.5 หลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สธ.เตรียมงัด 4 มาตรการรับมือ PM2.5 หลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
TNN ช่อง16
26 พฤศจิกายน 2566 ( 18:40 )
55
สธ.เตรียมงัด 4 มาตรการรับมือ PM2.5 หลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยจากกรณีที่มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองพิษ (PM2.5) จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคให้กับประชาชน โดยในปี 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปรากฎการณ์เอลนีโญ จะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติ เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งจะเสี่ยงทำให้เกิดไฟป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควันข้ามแดนในปลายปี 2566 รวมไปถึงต้นปีหน้ามากขึ้น


          ขณะเดียวกันมีการปรับลดค่ามาตรฐานจากไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ลงมาเป็นไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มวันที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานเพิ่มมากขึ้นด้วย


          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้ 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคจากฝุ่น PM2.5 โดยพื้นที่จัดทำข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจากปริมาณฝุ่น PM2.5 2) ยกระดับการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกรณีฝุ่น PM2.5 ในหน่วยบริการสุขภาพ โดยเพิ่มกิจกรรมการคัดกรองโรคจากฝุ่น PM2.5 ทั้งเชิงรับและเชิงรุก และมีการสื่อสารความเสี่ยงแก่กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 3) สร้างความรู้ สื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง และ 4) ขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง


        ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม สังเกตตนเอง หากมีอาการรุนแรงให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมกับให้ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมั่นเช็คสภาพรถยนต์ หรือใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่เผาป่า หรือการเผาขยะในครัวเรือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง