รีเซต

เคาะแล้ว! ครม.ไฟเขียวเปิดผับถึงตี 4 นำร่อง 5 จังหวัดท่องเที่ยว

เคาะแล้ว! ครม.ไฟเขียวเปิดผับถึงตี 4 นำร่อง 5 จังหวัดท่องเที่ยว
TNN ช่อง16
28 พฤศจิกายน 2566 ( 14:37 )
54
เคาะแล้ว! ครม.ไฟเขียวเปิดผับถึงตี 4 นำร่อง 5 จังหวัดท่องเที่ยว

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 นำร่องใน กทม.-ภูเก็ต-ชลบุรี-เชียงใหม่-เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่....) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 


โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. หรือเปิดผับได้ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้  


สำหรับสถานบริการที่จะนำร่องเปิดถึงตี 04.00 น. ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม, สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ 5 แห่ง ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจัดหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป
แฟ้มภาพ AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง