รีเซต

บินไทย นำพยาน 3 ปาก ยัน บ.อีวายฯ สามารถจัดทำแผนได้ มั่นใจฟื้นฟูกิจการสำเร็จ

บินไทย นำพยาน 3 ปาก ยัน บ.อีวายฯ สามารถจัดทำแผนได้  มั่นใจฟื้นฟูกิจการสำเร็จ
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 17:54 )
178
บินไทย นำพยาน 3 ปาก ยัน บ.อีวายฯ สามารถจัดทำแผนได้  มั่นใจฟื้นฟูกิจการสำเร็จ

บินไทยนำพยาน 3 ปาก ยัน บ.อีวายฯ สามารถจัดทำแผนได้ มั่นใจฟื้นฟูกิจการสำเร็จ เผยสัญญาจ้างทำแผน 22 ล้านบาท พร้อมค่างวดอีกเดือนละ 15 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหนี้ส่งทนายค้าน ชี้ อีวายฯ ไร้ ประสบการณ์บริหารธุรกิจแสนล้าน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ศาลล้มละลายกลาง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลล้มละลายนัดไต่สวนครั้งแรกในคดีดำที่ ฟฟ 10/2563 กรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีกลุ่มเจ้าหนี้รายย่อย 15 ราย และบริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวม 16 ราย เป็นผู้ยื่นคัดค้าน

 

ในวันนี้ บริษัทการบินไทยฯ ลูกหนี้ผู้ร้องได้นำพยานขึ้นเบิกความ 3 ปาก ประกอบด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย และ น.ส.ชุติมา ปัญจโภคากิจ กรรมการบริษัท อีวายคอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

นายชาญศิลป์ เบิกความว่า รายชื่อคณะผู้จัดทำแผนทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเหมาะสมแล้ว คนอื่นมาร่วมก็คงไม่เหมาะ ส่วนการคัดเลือกบริษัทอีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดทำแผนก็ดำเนินการก่อนที่ตนจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการดีดีการบินไทย และมีความโปร่งใส่ เพราะพิจารณาจากคุณสมบัติที่ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และดำเนินการแผนฟื้นฟูด้านต่างๆ ได้ในแนวทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ สถาบันการเงินและเจ้าหนี้รายใหญ่ล้วนออกหนังสือให้บริษัทอีวายฯ ร่วมเป็นผู้จัดทำแผน อีกทั้งบริษัทการบินไทยฯ เป็นบริษัทธุรกิจแอร์ไลน์แห่งแรกที่ขอฟื้นฟูกิจการ จึงคิดว่าไม่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการรายใดมีประสบการณ์ธุรกิจแอร์ไลน์ ซึ่งบริษัทอีวายฯ ก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทอีวายฯ

 

ด้านนายปิยสวัสดิ์ เบิกความยืนยันว่า บริษัทอีวายฯ สามารถจัดทำแผนฟื้นฟูได้ โดยผู้จัดทำแผน 6 คนและบริษัทอีวายฯ มีประสบการณ์ที่ต่างกัน หากศาลมีคำสั่งตั้งบริษัทอีวายฯ เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูร่วมกัน บริษัทอีวายฯ ก็ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาด ถ้ากรรมการคนไหนไม่เห็นด้วยกับทิศทางของบริษัทอีวายฯ แนวทางนั้นก็ทำไม่ได้ ซึ่งแผนฟื้นฟูจะมีการลดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป พิจารณาเส้นทางการบินให้เหมาะสม และเพิ่มรายได้ ขณะนี้มีการพูดคุยกับแหล่งเงินทุนฟื้นฟูกิจการซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของไทยหลายแห่งแล้วได้คำตอบชัดเจนจะสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้และศาลเห็นชอบ และตนมั่นใจว่าจะสามารถฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยได้สำเร็จ

 

ขณะที่ น.ส.ชุติมา เบิกความว่า บริษัทอีวายฯ ได้รับการว่าจ้างให้ร่วมเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยฯ โดยมีค่าทำแผน 22 ล้านบาท และค่างวดต่อเดือนอีกเดือนละ 15 ล้านบาทจนกว่าศาลจะเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างหลังจากกระทรวงการคลังได้ขายหุ้นแล้ว ส่วนที่เจ้าหนี้หลายคนกังวลว่าบริษัทอีวายฯ ไม่มีความสามารถจัดทำแผนฟื้นฟู เพราะไม่มีประสบการณ์บริหารงานบริษัททุนทรัพย์แสนล้านบาทนั้น ยอมรับว่าตนไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้บริหารงานในบริษัทที่มีทุนทรัพย์มากกว่าแสนล้านบาท เพราะไม่เคยมีบริษัทเอกชนที่มีทรัพย์สินแสนล้านบาทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบ่อยครั้ง และบริษัทก็ได้รับการติดต่อจากการบินไทยให้เข้าไปเสนอแผน ซึ่งมีบริษัทอีกรายเข้ามาเสนอด้วย แต่บริษัทฯ ได้เสนอผลงานด้านบัญชีและได้รับคัดเลือก ยืนยันบริษัทอีวายสามารถร่วมจัดทำแผนฟื้นฟูได้ โดยงานหลักคือการเข้ามาเป็นผู้ทำแผน เสนองานที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน

 

ภายหลังพยานทั้งหมดเบิกความในวันนี้เสร็จแล้ว ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ไต่สวนพยานลูกหนี้ผู้ร้องขอที่เหลืออีก 2 ปาก และสืบพยานพยานเจ้าหนี้ผู้คัดค้าน 4 ปาก ในวันที่ 20 ส.ค. และวันที่ 25 ส.ค. เวลา 09.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง