รีเซต

'นกแอร์' ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว  รอกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูฯ

'นกแอร์' ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว  รอกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูฯ
TNN Wealth
18 พฤษภาคม 2564 ( 11:14 )
61
'นกแอร์' ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว  รอกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูฯ

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวานนี้ (17 พ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น.ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 ก.ค.2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มี.ค.2564

 


ต่อมาผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางในการขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และได้มีการขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน นับแต่วันครบกำหนดเดิม ซึ่งศาลล้มละลายมีคำสั่งอนุญาตในการขยายระยะเวลาการส่งแผนดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 15 พ.ค.2564 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ผู้ทำแผนจึงได้ยื่นแผนฟื้นฟูดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวานนี้ (17 พ.ค.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์จะกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง