TrueID

ปธ.คณะแผนฟื้นฟูบินไทย เผย ธ.ค.เตรียมยื่นกู้ก้อนแรก จากเอกชน 2.5 หมื่นล้าน

ปธ.คณะแผนฟื้นฟูบินไทย เผย ธ.ค.เตรียมยื่นกู้ก้อนแรก จากเอกชน 2.5 หมื่นล้าน
มติชน
1 พฤศจิกายน 2564 ( 17:44 )
32
ปธ.คณะแผนฟื้นฟูบินไทย เผย ธ.ค.เตรียมยื่นกู้ก้อนแรก จากเอกชน 2.5 หมื่นล้าน

ข่าววันนี้ 1 พ.ย. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูการบินไทย ว่า ภาพรวมระยะเวลากว่า 1 ปี บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การปรับโครงสร้างและขนาดองค์กร และเพิ่มการหารายได้อย่างมีนัยสำคัญ อาทิ ด้านบุคลากร 16,000 ล้านบาท ด้านประสิทธิภาพฝูงบินและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 12,000 ล้านบาท และด้านอื่นๆ 3,200 ล้านบาท เป็นต้น

 

 

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดีในการสมัครใจเข้าร่วมรับการกลั่นกรองในโครงการปรับโครงสร้าง ลดขนาดองค์กร ปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน รวมถึงโครงการร่วมใจจากองค์กร ซึ่งมีพนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 6,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2562 มีจำนวนบุคลากรรวมแรงงานภายนอกจำนวน 29,500 คน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 14,900 คน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงจากเดือนละกว่า 2,600 ล้านบาท/เดือน เหลือกว่า 600 ล้านบาท/เดือน จำนวนผู้บริหารทุกระดับลดลงในสัดส่วน 35% ส่งผลให้ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานสูงขึ้น

 

 

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 5-7 ปี โดยการพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย 2-3 ปี ปรับลดภาระหนี้ในส่วนดอกเบี้ยตามภาระผูกพันเดิมเหลือ 1.5% ปรับลดภาระผูกพันตามสัญญาเช่า เช่าซื้อเครื่องบิน และเพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้ ตามกรอบการดำเนินการที่ได้ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

 

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนแผนการใส่เงินใหม่เข้าไปในการบินไทยอีก 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหนี้สถาบันการเงินเติมเงินให้ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญากู้เงินภายในเดือนธันวาคมนี้ และจะเริ่มนำออกมาใช้ในต้นปี 2565 หรือประมาณเดือนมกราคม 2565 ส่วนอีก 2.5 หมื่นล้านบาท ที่รัฐบาลต้องเติมเข้ามา ขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจน แต่ถ้าไม่เติมเข้ามาก็ไม่ได้มีผลกระทบใดเกิดขึ้น แต่หากสามารถเสริมสภาพคล่องได้ก็จะส่งผลดีกับธุรกิจต่อไป

 

 

“ส่วนเรื่องที่การบินไทยจะกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่นั้น แม้ภาครัฐจะกลับมาซื้อหุ้นเพิ่ม แต่เชื่อว่าคงอยู่ที่ไม่เกิน 40% การบินไทยจึงไม่ได้กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่ยังคงเป็นสายการบินของชาติต่อไป ส่วนสภาพคล่องในปัจจุบันนั้น อยู่ที่ 6,500 ล้านบาท ซึ่งยะงถือว่าสามารถดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้งคาดว่าการบินไทยจะกลับมามีกำไรเสมอตัวในปี 2565 และจะได้เห็นกำไรชัดเจนในปี 2566” นายปิยสวัสดิ์ กล่าว

 

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเพื่อจำหน่ายจำนวน 42 ลำ ซึ่งหากขายได้ทั้งหมดจะเป็นจำนวนเงินกว่า 8 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางการบินไทย ได้เสนอให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เซ็นอนุมัติขาย เครื่องเป็นจำนวน 11 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ในขณะนี้

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง